ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΝΑΡΑ-ΜΑΥΡΑΚΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΚΙΟΚΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΑ

ΤΑΜΙΑΣ:  ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΖΑ

ΜΕΛΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Σχεδιασμός-Κατασκευή ιστοχώρου: ALPHA