ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ

H Γενική Συνέλευση των μελών  του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας, κατά την έκτακτη συνεδρίασή της, την Παρασκευή  5-4-2024, αποφάσισε την συνέχεια της καθολικής αποχής κατά το προηγούμενο πλαίσιο (18/12/2023) μέχρι και την Τρίτη 30-04-2024 .Εξακολουθεί να επιτρέπεται ο έλεγχος τίτλων στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία και την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο (πρόδηλα, προσημειώσεις, αγωγές, διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 τουΝ. 2664/1998, κλπ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ

H Γενική Συνέλευση των μελών  του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας, κατά την έκτακτη συνεδρίασή της, την Παρασκευή  29-03-2024, αποφάσισε την συνέχεια της καθολικής αποχής κατά το προηγούμενο πλαίσιο (18/12/2023) μέχρι και την Δευτέρα 15-04-2024, εξαιρουμένων των καταθέσεων και επιδόσεων δικογράφων, ένδικων μέσων και βοηθημάτων.  Εξακολουθεί να επιτρέπεται ο έλεγχος τίτλων στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία και την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο (πρόδηλα, προσημειώσεις, αγωγές, διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 τουΝ. 2664/1998, κλπ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ

H Γενική Συνέλευση των μελών  του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας, κατά την έκτακτη συνεδρίασή της, την Δευτέρα  11-03-2024, αποφάσισε την συνέχεια της καθολικής αποχής κατά το προηγούμενο πλαίσιο (18/12/2023) μέχρι και την Παρασκευή 29-03-2024, εξαιρουμένων των καταθέσεων και επιδόσεων δικογράφων, ένδικων μέσων και βοηθημάτων.  Εξακολουθεί να επιτρέπεται ο έλεγχος τίτλων στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία και την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο (πρόδηλα, προσημειώσεις, αγωγές, διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 τουΝ. 2664/1998, κλπ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ

H Γενική Συνέλευση των μελών  του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας, κατά την έκτακτη συνεδρίασή της, την Παρασκευή  01-03-2024, αποφάσισε την συνέχεια της καθολικής αποχής κατά το προηγούμενο πλαίσιο (18/12/2023) μέχρι και την Δευτέρα 11-03-2024. Αποφασίστηκε επίσης να επιτρέπεται ο έλεγχος τίτλων στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία και την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο (πρόδηλα, προσημειώσεις, αγωγές, διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 τουΝ. 2664/1998, κλπ).

Τέλος αποφασίστηκε η κατάληψη του Δικαστικού Μεγάρου την Δευτέρα 4, την Τρίτη 5 και την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ

H Γενική Συνέλευση των μελών  του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας, κατά την έκτακτη συνεδρίασή της, τη Δευτέρα  19-02-2024, αποφάσισε την συνέχεια της καθολικής αποχής κατά το προηγούμενο πλαίσιο (18/12/2023) μέχρι και την Παρασκευή 01-03-2024. Αποφασίστηκε επίσης να επιτρέπεται ο έλεγχος τίτλων στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία και την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο (πρόδηλα, προσημειώσεις, αγωγές, διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 τουΝ. 2664/1998, κλπ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ

H Γενική Συνέλευση των μελών  του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας, κατά την έκτακτη συνεδρίασή της, τη Δευτέρα  5-02-2024, αποφάσισε την συνέχεια της καθολικής αποχής κατά το προηγούμενο πλαίσιο (18/12/2023) μέχρι και τη Δευτέρα 19-2-2024.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ

Σήμερα 2/2/2024 έληξε η κατάληψη του Δικαστικού Μεγάρου Θηβών, σχετικά με την κατάργηση του Πρωτοδικείου Θηβών.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δικαστικό Μέγαρο Θηβών τελεί από σήμερα 26-01-2024 υπό κατάληψη, εξαιτίας της άδικης απόφασης της Κυβέρνησης, να καταργήσει το Πρωτοδικείο Θηβών.

Η κατάληψη θα συνεχιστεί επ’ αόριστον.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ

H Γενική Συνέλευση των μελών  του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας, κατά την έκτακτη συνεδρίασή της, τη Δευτέρα  22-01-2024, αποφάσισε την συνέχεια της καθολικής αποχής κατά το προηγούμενο πλαίσιο (18/12/2023) μέχρι και τη Δευτέρα 5-2-2024.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ

H Γενική Συνέλευση των μελών  του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας, κατά την έκτακτη συνεδρίασή της, τη Δευτέρα  15-01-2024, αποφάσισε την συνέχεια της καθολικής αποχής κατά το προηγούμενο πλαίσιο (18/12/2023) μέχρι και τη Δευτέρα 22-01-2024.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μελών  του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας, κατά την έκτακτη συνεδρίασή της, την Τετάρτη  10-01-2024, αποφάσισε αποχή με το πλαίσιο της τελευταίας απόφασης της Ολομέλειας της 5-1-2024 μεχρι και 22-1-2024 ήτοι:

ΑΠΟΧΗ
– Από όλες τις ποινικές δίκες, εκτός των δικών που προέρχονται από διακοπή και στις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει η εξέταση του πρώτου μάρτυρα.
– Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και funds.
– Από δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δημοσίου τομέα πλην ΟΤΑ.
– Παράταση της αποχής από δίκες του άρθρου 187 ΠΚ
– Αναστολή της αποχής από δίκες Νομικής Βοήθειας
– Αναστολή της απόφασης της Ολομέλειας για αποχή στα κακουργήματα μετά τη δεύτερη διακοπή.

Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:
– Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών.
– Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ και επτά (7) έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β’ βαθμό.
– Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.
– Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.
– Σε αυτόφωρα και συνοδείες.

Ως προς τις Αναβολές:
– Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.
Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετικής Πενίας.
Διευκρινίζεται ότι στα πλαίσια τις αποχής δεν επιτρέπεται να υπογράφουμε πράξεις ενώπιον συμβολαιογράφων για τράπεζες και funds, όπως είσπραξη εκπλειστηριάσματος με κατάθεση εγγυητικής και είσπραξη από το ΤΠΔ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μελών  του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας, κατά την έκτακτη συνεδρίασή της, τη Δευτέρα  18-12-2023, αποφάσισε την συνέχεια της καθολικής αποχής κατά το προηγούμενο πλαίσιο μέχρι και την Παρασκευή 5-1-2024.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μελών  του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας, κατά την έκτακτη συνεδρίασή της, την Τρίτη  12-12-2023, αποφάσισε την συνέχεια της καθολικής αποχής κατά το προηγούμενο πλαίσιο μέχρι και την Δευτέρα 18-12-2023.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

Δείτε τις πράξεις παρακάτω:

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΘΗΒΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ.ΘΗΒΩΝΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Θήβας, θα παραμείνει κλειστός κατά το χρονικό διάστημα από 07/08/2023  έως και 01/09/2023.

Η Πρόεδρος

Σωτηρία Μανάρα – Μαυράκη

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ Δ.Σ.ΘΗΒΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΠPOΣTAΣIA EYAΛΩTΩN ΔANEIOΛHΠTΩN KAI ZHTHMATA NOMIMOΠOIHΣHΣ ETAIPEIΩN ΔIAXEIPIΣHΣ AΠAITHΣEΩN»

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας, σας καλεί σε Ημερίδα που διοργανώνει με θέμα την « Προστασία ευάλωτων δανειοληπτών και ζητήματα νομιμοποίησης εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων» , την Δευτέρα 3 Απριλίου 2023, και ώρα 18.00μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο Θήβας, στην Αίθουσα Αρμονία, με ομιλητές τον κ. Λυρίτση Δημήτριο, Δικηγόρο Αθηνών , Σύμβουλο του Δ.Σ.Α. και τον κ. Σκαρίπα Δημήτριο, Δικηγόρο Αθηνών.

Με εκτίμηση

H Πρόεδρος                                                              Η Γ. Γραμματέας

Σωτηρία Μανάρα – Μαυράκη                                          Κατσάρα Γεωργία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό δύο (2) δικηγόρων του Ελληνικού Δημοσίου στην έδρα του Πρωτοδικείου Θήβας για μια τριετία.

Δείτε τα αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ -_signed

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ -_signed

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΗΒΩΝ ΣΤΙΣ 16/3/2023

———————

Το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Θηβών αποφάσισε ομόφωνα να επικυρώσει την από 13-3-2023 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος η οποία αποφάσισε ολοήμερη αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους την Πέμπτη 16-3-2023, επισημαίνοντας την ανάγκη για ταχεία και πλήρη διερεύνηση των αιτιών του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Για τους ανωτέρω λόγους το ΔΣ αποφάσισε:

– Την αποχή των μελών του από τα καθήκοντά τους την Πέμπτη 16-3-2023.

– Τη συμμετοχή των μελών του στις κινητοποιήσεις που διοργανώνουν οι κοινωνικοί φορείς την Πέμπτη 16-3-2023.

Δείτε την Ανακοίνωση ΑΠΟΧΗ 16.3.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΗΒΩΝ
ΣΤΙΣ 8/3/2023
———————

Το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Θηβών αποφάσισε ομόφωνα, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στην μνήμη των θυμάτων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, την αποχή των Δικηγόρων Θηβών από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 και ζητά από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας:

-Την ταχεία και πλήρη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος και την απόδοση των ευθυνών όπου ανήκουν.
-Την άμεση λήψη μέτρων ουσιαστικής προστασίας και ασφάλειας όλων των συγκοινωνιών.
– Την άμεση στήριξη των οικογενειών των θυμάτων και των τραυματιών.

Δείτε την Ανακοίνωση ΑΠΟΧΗ 3.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – LEGAL AID Ανανέωση καταστάσεων

Σε συνέχεια του πρωτοκόλλου συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας και του ΚΕΘΙ για την παροχή νομικών υπηρεσιών και νομικής βοήθειας σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, παρακαλείσθε όπως έως την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023, υποβάλετε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όσοι επιθυμείτε να εγγραφείτε στον σχετικό κατάλογο, προκειμένου να αποσταλεί ανανεωμένη κατάσταση.

Την αίτηση την αποστέλλετε είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail του Δ.Σ.Θ. , είτε την προσκομίζετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Δ.Σ.Θ.

Η Πρόεδρος

Σωτηρία Μανάρα – Μαυράκη

ΕΥΧΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΗΒΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΗΒΩΝ
ΣΤΙΣ 12/12/2022
———————

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας, έπειτα από συνεδρίαση του στις 8/12/2022 επικυρώνει την από 5.12.2022 σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, για κήρυξη αποχής τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας έξω από το Υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και την κυβερνητική αδιαφορία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου,
Αποφασίζει:
Την αποχή των μελών του από κάθε παράσταση ενώπιον των Δικαστηρίων στις 12.12.2022 (Εξαιρούνται οι περιπτώσεις επικείμενης παραγραφής σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις, η επικείμενη συμπλήρωση ανώτατου ορίου προσωρινής κράτησης και οι συνοδείες στις ποινικές υποθέσεις)
Για το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας
Η Πρόεδρος
Σωτηρία Μανάρα – Μαυράκη

ΑΠΟΧΗ Δ.Σ.Θ. 9/11/2022

Το ΔΣ του Συλλόγου μας αποφάσισε ομόφωνα να απέχουμε από τα Δικαστήρια την 9η Νοεμβρίου 2022 και να συμπορευτούμε και εμείς στην μεγάλη απεργία της ΓΣΕΕ.

Η Πρόεδρος

Σωτηρία Μανάρα – Μαυράκη

Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος

Eνημερωμένη έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών «Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος» (Σεπτέμβριος 2022), όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ:

<https://www.dsa.gr/νέα/ανακοινώσεις/κώδικας-δικηγόρων-κώδικας-δεοντολογίας-
δικηγορικού-λειτουργήματος-σεπτέμβριος-2022>

https://www.dsa.gr/νέα/ανακοινώσεις/κώδικας-δικηγόρων-κώδικας-δεοντολογίας-δ
ικηγορικού-λειτουργήματος-σεπτέμβριος-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.Ε.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β΄2022

ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ.ΘΗΒΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Θήβας, θα παραμείνει κλειστός κατά το χρονικό διάστημα από 05/08/2022  έως και 30/08/2022.

Η Πρόεδρος

Σωτηρία Μανάρα – Μαυράκη

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΗΒΩΝ
ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ ΤΗΝ 21.6.2022

Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση

ΑΠΟΧΗ 21.06.22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ    ΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1 & 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση

ΑΠΟΧΗ 2022

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θηβών, κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου, συνήλθε εκτάκτως σήμερα 10 Μαΐου 2022, μετά την αναγγελία του θανάτου του ΦΩΤΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ, Προέδρου του Δ.Σ. Βέροιας και αποφάσισε ομόφωνα:

1) Να εκφράσει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια.
2) Να αποστείλει στεφάνι στην εξόδιο ακολουθία.
3) Να καταθέσει χρηματικό ποσό υπέρ ενός κοινωφελούς Ιδρύματος στη Βέροια.
4) Να δημοσιευθεί το παρόν Ψήφισμα στον τοπικό τύπο.

Θήβα, 10 Μαΐου 2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΝΑΡΑ-ΜΑΥΡΑΚΗ                                  ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΑ

Yποβολή των εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Ελληνικού Κτηματολογίου

Εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη των επαγγελματιών στον παρακάτω σύνδεσμο

ΑΠΟΧΗ Δ.Σ.ΘΗΒΩΝ

Το ΔΣ του Δικ. Συλλόγου Θήβας

Συνήλθε εκτάκτως σήμερα την 5-4-2022 και ώρα 13.00 μμ το και, αφού έλαβε υπόψιν την από 2-4-2022 απόφαση της Ολομελείας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, αποφάσισε :

Α) Προειδοποιητική αποχή των μελών του Δικ. Συλλόγου Θήβας , πέντε (5) εργασίμων ημερών, αρχομένη από 6-4-2022 μέχρι και 12-4-2022, από όλες τις δίκες (πολιτικές, διοικητικές, ποινικές), στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο ως ενάγων – αιτών – προσφεύγων ή προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Β) Αποχή των μελών του Δικ. Συλλόγου Θήβας από τις ποινικές δίκες α’ βαθμού, όπου υπάρχει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 ΠΚ (είτε αυτοτελώς, είτε από κοινού με άλλα αδικήματα), είτε κακουργηματικού είτε και πλημμεληματικού χαρακτήρα, από Τετάρτη 6.4.2022 μέχρι και Παρασκευή 15.4.2022.

Εξαιρούνται οι υποθέσεις που έχουν συμπληρώσει εξαετία (όταν αφορούν πλημμέλημα) ή δεκαπενταετία (όταν αφορούν κακούργημα) και δεν έχουν ακόμη εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό, καθώς και όσες αφορούν σε κρατουμένους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 14 μήνες προσωρινής κρατήσεως.

Γ) Και διαμαρτύρεται εντονότατα στον Υπουργό Δικαιοσύνης, διότι νομοθετεί ερήμην του δικηγορικού σώματος για θέματα που αφορούν στο δικηγορικό σώμα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΝΑΡΑ – ΜΑΥΡΑΚΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔ. ΘΕΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση: Ημερίδα για τις αλλαγές στον Κώδικα Πολ. Δικονομίας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλούμε στις 16 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 μμ στην αίθουσα Αρμονία του Συνεδριακού Κέντρου Του Δήμου Θηβαίων σε ΗΜΕΡΙΔΑ – ΟΜΙΛΙΑ, ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

Θα μας μιλήσει ο Φ.ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑΣ Σύμβουλος ΔΣΑ .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΟ ΔΣ.

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ Δ.Σ.Θ.

Την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου θα κόψουμε την Βασιλόπιτά μας στην Βιβλιοθήκη μας στις 12.30 μμ, αφού τελειώσουμε τα Δικαστήριά μας.

Σας περιμένουμε όλους να καλωσορίσουμε με πολλές Ευχές το 2022. Να είναι για όλους εμάς, τις οικογένειές μας, αλλά και όλο τον κόσμο χαρούμενο, τυχερό, ασφαλές κι ευτυχισμένο με ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

ΜΕ ΑΓΑΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΟ ΔΣ.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Δ.Σ.Θ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:

Γκιόκα Σωτηρία

Διακοπούλου Παρασκευή

Βλαχογιάννη Ελένη

Δημόπουλος Νίκος

Βώρος Άγγελος

Σωτηρίου Αικατερίνη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Βούζα Μυρτώ

Μηνά Άννα

Θεοδώρου Λουκία

Κατσιμίχα Αθανασία

Τσιάτας Θάνος

Ρουπάκας Θεόδωρος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
«Κάνετε το Κτηματολόγιο… κτήμα σας»
με τις εκπαιδευτικές βίντεο-παρουσιάσεις των ψηφιακών εφαρμογών του.

Eκπαιδευτικό βίντεο για την «Ηλεκτρονική Υποβολή των εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία» από τους δικηγόρους.

Στο βίντεο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά η διαδικασία, η βήμα-βήμα χρήση της ψηφιακής εφαρμογής καθώς και οι προϋποθέσεις πρόσβασης σε αυτήν .

Το βίντεο αποτελεί το πρώτο μιας σειράς εκπαιδευτικών παρουσιάσεων προς επαγγελματίες, με σκοπό τη διευκόλυνσή τους στη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Το link για το βίντεο είναι : https://www.youtube.com/watch?v=hSu3N_YhRG8&t=9s

Ανακοίνωση Τύπου από το Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 – ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΤΗΜΑ ΣΑΣ_ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ

Ανακοινώσεις  για τη λειτουργία των Δικαστηρίων Θήβας  λόγω των καιρικών συνθηκών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 27-1-2022 (4)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 26-1-2022 (2)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕιρΘηβ

Ανακοίνωση για τα διαδικτυακά σεμινάρια ποινικής δικηγορίας που διοργανώνει η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων

Παρακαλώ πατήστε ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ 2022 για περισσότερες πληροφορίες

Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θηβών

Στη  συνεδρίαση της 10ης Ιανουαρίου 2022, συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. που εξελέγη στις αρχαιρεσίες της 5ης  Δεκεμβρίου 2021.

Το Προεδρείο του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. είναι το ακόλουθο:

Πρόεδρος: Σωτηρία Μανάρα – Μαυράκη του Νικολάου

Αντιπρόεδρος: Σωτηρία Γκιόκα του Ευαγγέλου

Γενικός Γραμματέας: Γεωργία Κατσάρα του Παρασκευά

Ταμίας: Μυρτώ Βούζα του Λάμπρου

Μέλος: Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους του Αλεξάνδρου

Ευχές Προέδρου 2022

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Δ.Σ.Θ.2021

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θηβών, μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του εκλεκτού Συναδέλφου και πρώην Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λιβαδειάς:

ΛΟΥΚΑ ΜΠΙΝΙΟΥ

Σε έκτακτη συνεδρίασή του, σήμερα την 4η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ:

1) Να αποσταλεί συλλυπητήριο έγγραφο στην οικογένειά του.
2) Να κατατεθεί ένα συμβολικό ποσό αντί στεφάνου στο παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού Λιβαδειας .
3) Να δημοσιευθεί το παρόν Ψήφισμα στον τοπικό τύπο.

Θήβα, 4 Οκτωβρίου 2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΝΑΡΑ-ΜΑΥΡΑΚΗ               ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ

Θήβα,01/10/2021

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΣΘ 2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 103 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων (N. 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208), αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Θηβών για δέκα ημέρες ο κατάλογος των Δικηγόρων – μελών του Συλλόγου μας που έχουν εκλογικό δικαίωμα στις αρχαιρεσίες της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2021. Ο κατάλογος θα ισχύσει και σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας.

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Δ.Σ.ΘΗΒΩΝ 2021

Ανακοίνωση Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θηβών

Δείτε την Ανακοίνωση σχετικά με την είσοδο στο Δικαστικό Μέγαρο Θήβας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

Δείτε τις σχετικές αποφάσεις ATT00013 ATT00010

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ευχαριστήρια Επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Θήβας για την άμεση ανταπόκρισή του, σχετικά με την ενίσχυση των πυρόπληκτων του Νομού Ευβοίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ανακοίνωση Δικηγορικού Συλλόγου Θηβών

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Legal Aid

Έπειτα από το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας και του ΚΕΘΙ για την παροχή νομικών υπηρεσιών και νομικής βοήθειας σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, παρακαλείσθε όπως έως την Παρασκευή  21 Μάιου 2021, υποβάλετε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όσοι επιθυμείτε να εγγραφείτε στον σχετικό κατάλογο.

Την αποστέλλετε είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail του Δ.Σ.Θ. , είτε την προσκομίζετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Δ.Σ.Θ.

Η Πρόεδρος

Σωτηρία Μανάρα – Μαυράκη

Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Θηβών

Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Ασφαλιστικών Μέτρων, 19/04/21. Δείτε το αρχείo ΠΡΑΞΗ 74

Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Θηβών

Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Εκουσίας Ν.3869/10, 23/04/21. Δείτε το αρχείο ΠΡΑΞΗ 83_2021 16 4 2021
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Εκουσίας (πλην του Ν.3869/10), 23/04/21. Δείτε το αρχείο ΠΡΑΞΗ 82_2021 16 4 2021
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Περιουσιακών Διαφορών, 16/04/21. Δείτε το αρχείο ΠΡΑΞΗ 75_2021 16 4 2021
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Εκουσίας Ν.3869/10, 23/04/21. Δείτε το αρχείο ΠΡΑΞΗ 81 2021
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Περιουσιακών Διαφορών, 16/04/21. Δείτε το αρχείο ΠΡΑΞΗ 78 2021

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Θηβών

Επαναπροσδιορισμός δικασίμου 15/4/2021. Δείτε το αρχείο ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 15-04-2021

Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Θηβών

Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Ασφαλιστικών Μέτρων, 05/04/21. Δείτε το αρχείo ΠΡΑΞΗ 63 2021 5 4 2021
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Μικροδιαφορών, 09/04/21. Δείτε το αρχείο ΠΡΑΞΗ 64 2021 9 4 2021
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Π.Τακτικής, 09/04/21. Δείτε το αρχείο ΠΡΑΞΗ 65 2021 9 4 2021
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Εκουσίας Ν.3869/10, 02/04/21. Δείτε το αρχείο ΠΡΑΞΗ 66 Α  ΠΡΑΞΗ 66 Β
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Εκουσίας (πλην του Ν.3869/10), 09/04/21. Δείτε το αρχείο ΠΡΑΞΗ 67 2021 9 4 2021
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Εκουσίας Ν.3869/10, 09/04/21. Δείτε το αρχείο ΠΡΑΞΗ 68 2021
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Εκουσίας Ν.3869/10, 09/04/21. Δείτε το αρχείο ΠΡΑΞΗ 69 2021 9 4 21

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

Δείτε την απόφαση ATT00004

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Θηβών

Ανακοίνωση για δικάσιμο 15/04/2021. Δείτε το αρχείο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 15-04-2021

Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Θηβών

Ανακοίνωση για τη λειτουργία της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Θηβών. Δείτε το αρχείο πραξη 59-2021
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Προσωρινών Διαταγών, 16/02/21. Δείτε το αρχείο ΠΡΑΞΗ 41 2021

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Θηβών

Επαναπροσδιορισμός δικασίμου 8/4/2021. Δείτε το αρχείο ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 8-4-2021
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Τακτικής Διαδικασίας Πολυμελούς, 01/04/21. Δείτε το αρχείο ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ 1-4-2021

Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Θηβών

Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Περιουσιακών Διαφορών, 19/03/21. Δείτε το αρχείο 51-2021
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Προσωρινών Διαταγών Ν.3869/2010, 16/03/21. Δείτε το αρχείο 52-2021
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Ασφαλιστικών Μέτρων, 22/03/21. Δείτε το αρχείο 53-2021
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Μικροδιαφορών, 12/03/21. Δείτε το αρχείο 54-2021
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων Ν. Τακτικής και  Π.Τακτικής, 12/03/21. Δείτε το αρχείο 55-2021
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Εκουσίας (πλην του Ν.3869/10), 12/03/21. Δείτε το αρχείο 56-2021
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Εκουσίας Ν.3869/10, 12/03/21. Δείτε το αρχείο ΠΡΑΞΗ 57 2021

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Θηβών

Πράξη λειτουργίας Πρωτοδικείου έως 29/3/2021. Δείτε το αρχείο ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ 22-3-2021 ΕΩΣ 29-3-2021

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Θηβών

Επαναπροσδιορισμός δικασίμου 18/03/2021 . Δείτε τα αρχεία ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 1 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 2

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Θηβών

Επαναπροσδιορισμός δικασίμων 4,11/03/2021 . Δείτε τα αρχεία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Θηβών

Επαναπροσδιορισμός δικασίμου 4/2/2021 Πολυμελούς , 18/02/2021 Μονομελούς. Δείτε τα αρχεία ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 1 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 2

Πράξη λειτουργίας Πρωτοδικείου έως 16/3/2021. Δείτε το αρχείο ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4-3-2021 ΕΩΣ 16-3-2021

Ανακοίνωση Εισαγγελίας Θηβών

Ανακοίνωση για τη λειτουργία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θηβών μέχρι την 16/3/2021. Δείτε το αρχείο ANAKOINΩΣΗ

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Θηβών

Ανάκληση Ανακοίνωσης για Δικάσιμο 04/03/2021. Δείτε το αρχείο ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 4-3-2021

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Θηβών

Δικάσιμος 04/03/2021. Δείτε το αρχείο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 4-3-2021

Ανακοίνωση Εισαγγελίας Θηβών

Ανακοίνωση για ΜΟΔ 5/3/2021. Δείτε το αρχείο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Θηβών

Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Π.Τακτικής, 12/02/21. Δείτε το αρχείο 36-21
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Εκουσίας Ν.3869/10, 12/02/21. Δείτε το αρχείο 37-21
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Εκουσίας (πλην του Ν.3869/10), 12/02/21. Δείτε το αρχείο 38-21
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Μικροδιαφορών, 12/02/21. Δείτε το αρχείο 39-21
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Περιουσιακών Διαφορών, 19/02/21. Δείτε το αρχείο 40-21
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Προσωρινών Διαταγών Ν.3869/2010, 16/02/21. Δείτε το αρχείο 41-21

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Θηβών

Επαναπροσδιορισμός Δικασίμου 11/02/2021. Δείτε το αρχείο ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 11-02-2021

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Θηβών

Δικάσιμος 18/02/2021. Δείτε το αρχείο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18-2-2021

Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Θηβών

Πράξη Αναστολής έως 01/03/2021. Δείτε το αρχείο ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΩΣ 1-3-21

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

Δείτε το αρχείο ATT00022

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Θηβών

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 11/02/2021.  ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 11-02-2021

Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Θηβών

Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Εκουσίας Ν.3869/10, 15/01/21. Δείτε το αρχείο ΠΡΑΞΗ 15 2021
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Π.Τακτικής, 15/01/21. Δείτε το αρχείο ΠΡΑΞΗ 16 2021
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Ασφαλιστικών Μέτρων, 25/01/21. Δείτε το αρχείο 202012091159
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Μικροδιαφορών, 15/01/21. Δείτε το αρχείο ΠΡΑΞΗ 17 2021
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Προσωρινών Διαταγών Ν.3869/2010, 26/01/21. Δείτε το αρχείο ΠΡΑΞΗ 26 2021
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Περιουσιακών Διαφορών, 22/01/21. Δείτε το αρχείο ΠΡΑΞΗ 27 2021 ΠΡΑΞΗ 27 2021 (2)

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Θηβών

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 04/02/2021.  ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 4-2-2021

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Θηβών

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ 14-1-2021 ΚΑΙ 21-1-2021 ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 14-01-2021 1 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 14-01-2021 2 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 21-1-2021

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Θηβών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 21-1-2021. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 21-1-2021

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Θηβών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΚΟΥΣΙΑΣ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 21-1-2021. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΦΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ

Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Θηβών

Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Ασφαλιστικών Μέτρων, 23/11/20. Δείτε το αρχείο 4-2021
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Προσωρινών Διαταγών Ν.3869/2010, 17/11/20-1,15/12/20. Δείτε το αρχείο 5-2021
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Εκουσίας Ν.3869/10, 11/12/20. Δείτε το αρχείο 6-2021
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Περιουσιακών Διαφορών, 20/11/20. Δείτε το αρχείο 7-2021
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Εκουσίας Ν.3869/10, 13/11/20. Δείτε το αρχείο 8-2021
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Εκουσίας Ν.3869/10, 04/12/20. Δείτε το αρχείο 9-2021
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Εκουσίας (πλην του Ν.3869/10), 04/12/20. Δείτε το αρχείο 13-2021
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Εκουσίας (πλην του Ν.3869/10), 15/01/21. Δείτε το αρχείο 14-2021

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Θηβών

Δικάσιμος 14/01/2021. Δείτε  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 14-1-2021

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θηβών, μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του εκλεκτού Συναδέλφου:

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΛΕΦΑΝΤΟΥ

 

Σε έκτακτη συνεδρίασή του, σήμερα την 29η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30 π.μ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ:

 • Να αποσταλεί συλλυπητήριο έγγραφο στην οικογένειά του.
 • Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη του μεταστάντος .
 • Να δημοσιευθεί το παρόν Ψήφισμα στον τοπικό τύπο.

Θήβα, 29 Δεκεμβρίου 2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                  

Σ. ΜΑΝΑΡΑ-ΜΑΥΡΑΚΗ                                   Ε. ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ                

             

Ευχές από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θήβας


Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Θηβών

Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων – Ασφαλιστικών μέτρων , Εφέσεων, Ειδικής διαδικασίας, Εκουσίας διαδικασίας , Εκουσίας διαδικασίας Πολυμελούς 10/12/2020. Δείτε τα αρχεία ΠΡΑΞΗ 156.20 (1) ΠΡΑΞΗ 156.20 (2)

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Θηβών

Επαναπροσδιορισμός Πολιτικών Υποθέσεων – Ασφαλιστικών μέτρων , Ειδικής Διαδικασίας (χωρίς πινάκιο) , Τακτικής διαδικασίας – Εφέσεων , Ειδικής διαδικασίας, Εκουσίας διαδικασίας 12,19/11/2020. Δείτε τα αρχεία Πραξη 155 2020 α. Πραξη 155 2020 β.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ 155 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Θήβας, θα παραμείνει κλειστός κατά το χρονικό διάστημα από 10/08/2020  έως και 28/08/2020.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΝΑΡΑ – ΜΑΥΡΑΚΗ

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΟΥ   ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΗΒΑΣ

       Ο  συμβολισμός  της Αγίας του Θεού Σοφίας δεν πρόκειται  ποτέ να εξαφανιστεί .
       Είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο που υποχρεούμαστε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές!!
       Η απόφαση των Τούρκων για την μετατροπή της σε τζαμί είναι κατάπτυστη και καταδικαστέα !!
       Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θήβας εκφράζει την απόλυτη δυσαρέσκειά του και αντίθεση του αλλά και την λύπη του για όσα  με μεθόδευση και σκοπιμότητα εξελίσσονται στην γειτονική χώρα και δηλώνει ότι θα συμμετέχει σε οποιαδήποτε συλλογική προσπάθεια  γίνει για την διατήρηση του συμβόλου αυτού του  Παγκόσμιου  Πολιτισμού.
             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΝΑΡΑ-ΜΑΥΡΑΚΗ                                  ΕΥΑΓΓ. ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΚΙΟΚΑ

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Θηβών

Τροποποίηση των υπ’αριθμ. 94 και 95 πράξεων. Δείτε το αρχείο Πράξη 101.2020

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Θηβών για Πολτοποίηση παλαιού αρχείου

Δείτε την ανακοίνωση Ανακοίνωση-γνωστοποίηση για πολτοποίηση παλαιού αρχείου

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Θηβών

Ορθός επαναπροσδιορισμός  Ειδικής Διαδικασίας (Τμήμα Διακοπών). Δείτε το αρχείο Πράξη 98 2020

Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Θηβών

Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων  Εκουσίας του Ν.3869/10 10/04/2020. Δείτε το αρχείο Πράξη 132 2020, Πράξη 133 20, Πράξη 134 2020
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων Περιουσιακών Διαφορών 22/05/2020. Δείτε το αρχείο 131 20 ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων Π. Τακτικής 10/4/2020, 15/05/2020, Εκουσίας  03/04/2020, Εκουσίας του Ν.3869/10 13/05/2020, 03/04/2020. Δείτε το αρχείο 130 2020 Π ΤΑΚΤΙΚΗ- Ν3869-10

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Θηβών

Επαναπροσδιορισμός Τακτικής Διαδικασίας – Εφέσεων  14/5/2020. Δείτε το αρχείο Πράξη 83.2020
Επαναπροσδιορισμός Τακτικής Διαδικασίας – Εφέσεων  02/4/2020. Δείτε το αρχείο Πράξη 84.2020
Επαναπροσδιορισμός Τακτικής Διαδικασίας  14/5/2020, 13/03/2020-31/05/2020. Δείτε το αρχείο Πράξη 85.2020

Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Θηβών

Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων Περιουσιακών Διαφορών 20/3/2020, ΠΔ (Μισθωτικές) 22/5/2020, Νέας Τακτικής 13/03/2020. Δείτε το αρχείο 123-20 Διαδ Περιουσιακών Διαφορών και Νεας Τακτικής
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων Μικροδιαφορών  03/4/2020, Εκουσίας 13/03/2020,03/04/2020,10/04/2020 και 15/05/2020 . Δείτε το αρχείο 124-20 Διαδ Μικρ και Εκουσίας Δικ – πλην του Ν 3869 10
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων προσωρινών διαταγών Ν.3869/2010 17/3/2020, 07/04/2020 ΚΑΙ 19/05/2020. Δείτε το αρχείο 125-20 Προσωρινές Διαταγές (Διαταγές Ν 3869 2010)

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Θηβών

Επαναπροσδιορισμός Τακτικής Διαδικασίας – Εφέσεων  9/4/2020. Δείτε το αρχείο Πράξη 82.2020

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Θηβών

Επαναπροσδιορισμός Ασφαλιστικών υποθέσεων 19/3/2020 και 9/4/2020. Δείτε το αρχείο Πράξη 81.2020 A και Πράξη 81.2020 B

Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Θηβών

Επαναπροσδιορισμός Ασφαλιστικών υποθέσεων 23/3/2020. Δείτε το αρχείο ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ 122.20

Ανακοίνωση Εισαγγελίας Θηβών

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας ποινικών δικαστηρίων. Δείτε το αρχείο ανακοινωση 29-5-2020

Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Θηβών

Ορισμός Δικασίμων. Δείτε το αρχείο ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ 1-6-20

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Θηβών

Επαναπροσδιορισμός Ασφαλιστικών υποθέσεων 19/3/2020. Δείτε το αρχείο Πράξη 80.2020
Ορισμός Πολιτικών δικασίμων 1-15/9/2020. Δείτε το αρχείο Πράξη 79.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΗΒΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ

Το Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας και η Επιτροπή Κοινωνικής προσφοράς , όπως κάθε χρόνο τις Άγιες Ημέρες  δραστηριοποιούνται σε εξορμήσεις προσφοράς και αλληλεγγύης στον συνάνθρωπο και σε ευάλωτες ομάδες της Περιοχής Θήβας. Φέτος όμως βιώνοντας μια διαφορετική Αγία Εβδομάδα με την Πανδημία λόγω του Κορονοϊού να μας έχει καθηλώσει, και αναγνωρίζοντας την Μεγάλη Προσπάθεια   των< Ηρώων >Ιατρών και Νοσηλευτών αλλά και όλου του προσωπικού των Νοσοκομείων, αποφάσισε να δημιουργήσει έναν λογαριασμό ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για το Γενικό Νοσοκομείο Θηβών και ιδιαίτερα για την νέα ΜΕΘ      ( Μονάδα Εντατικής Θεραπείας) που δημιουργήθηκε εκεί .

Έτσι όποιος επιθυμεί να προσφέρει  καταθέτοντας στον εξής λογαριασμό.:

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

IBAN GR 9201103500000035000701223

Λογαριασμός: 35000701223

Η πρόσφορα και το μήνυμα Αγάπης που θα στείλουμε  όλοι  μας  ας είναι πολύ Δυνατό , και ας αποδείξουμε όλοι μαζί  την ανθρωπιά μας και την  αλληλεγγύη μας.

ΤΟ ΦΩΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ!!

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΟΛΩΝ.!!

Θήβα, 13/04/2020

Για το ΔΣ

    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΝΑΡΑ                                                  ΕΥΑΓ.ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ

Eπιστολή των επιστημονικών φορέων προς τον Υπουργό Οικονομικών για μείωση του μισθώματος επαγγελματικής στέγης.

ATT00070

Eπιστολή με αίτημα την επίσπευση των διαδικασιών εκκαθάρισης και αμοιβών νομικής βοήθειας.

ATT00202

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΗΒΑΣ

                            ΤΗΝ 18ηΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020                        

—————————————

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας,

Στην συνεδρίασή του την 13/2/2020

Εφαρμόζοντας την απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επαναφορά της υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου και μάλιστα με αναδρομική ισχύ και σε εκκρεμείς υποθέσεις.

Αποφάσισε: Την αποχή των μελών του από την άσκηση των καθηκόντων τους, την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020.

 

Για το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου  Θήβας

Η Πρόεδρος

Σωτηρία Μανάρα – Μαυράκη

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΗΒΑΣ 25-01-2020

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θήβας έκοψε και φέτος τη Βασιλόπιτά του. Καλή Χρονιά με Υγεία και Δημιουργικότητα!

Για περισσότερες φωτογραφίες πατήστε εδώ

Εσπερίδα Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας και Θηβών στις 14 Ιανουαρίου 2020 με Θέμα: Νέος Νόμος για τη Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές Διαφορές (4640/2019) – Πρακτική Εφαρμογή, Διαδικασία, Υποχρεωτικότητα και Προθεσμίες».

Επιτυχία σημείωσε και η σημερινή Ημερίδα σχετικά με το Νόμο για τη Διαμεσολάβηση και στη Χαλκίδα, παρουσία των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Χαλκίδας, Δημήτρη Γκίκα και Θήβας, Σωτηρίας Μανάρα – Μαυράκη , με την Επιμέλεια του Γενικού Γραμματέα ΔΣΑ, Μιχάλη Καλαντζόπουλου.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, άτομα που χαμογελούν, άτομα στέκονται και κουστούμι

Αποφάσεις της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

(Αθήνα, 11/1/2020)

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος που συνεδρίασε στην Αθήνα στις 11.1.2020 υπό την Προεδρία του Προέδρου της, Δημήτρη Βερβεσού έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις.

 1. Η Ολομέλεια υιοθετεί την από 5.12.2019 απόφαση Συντονιστικής Επιτροπής σχετικά με την αιφνίδια θεσμοθέτηση της υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου και μάλιστα με αναδρομική ισχύ και εκφράζει την έντονη και κατηγορηματική αντίθεσή της προς τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.

Αντιδρώντας στην επαναφορά του δικαστικού ενσήμου η Ολομέλεια αποφάσισε:

α) Να προβεί σε ενημερωτική καμπάνια, με κάθε πρόσφορο τρόπο, προκειμένου να ενημερώσει τους πολίτες για τις δυσμενείς σε αυτούς επιπτώσεις της επιβολής του δικαστικού ενσήμου και ιδίως με την παραγωγή και προώθηση σχετικού διαδικτυακού σποτ.

β) Να διοργανώσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη με ευθύνη του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και ταυτόχρονα την ημέρα της συγκέντρωσης να κηρυχθεί πανελλαδική αποχή μετά από αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των κατά τόπους Δικηγορικών Συλλόγων για το θέμα αυτό.

γ) Να προσφύγει με αίτησή της στην Επιτροπή Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη λήψη των σχετικών γνωμοδοτήσεων από έγκριτους καθηγητές, στους οποίους έχει ανατεθεί ήδη η εκπόνησή τους.

δ) Εξουσιοδότησε τη Συντονιστική Επιτροπή: i) Να διερευνήσει τη δυνατότητα προσφυγής στη Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για τη συνταγματικότητα ή μη της σχετικής διάταξης και ii) Να αποφασίσει περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με εξαγγελία στοχευμένης αποχής σε συγκεκριμένες δίκες συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.

 1. Εξέδωσε ανακοίνωση σχετική με τις δηλώσεις του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που αφορούν στη συμμετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις αρχαιρεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων (βλ. συνημμένη ανακοίνωση).
 2. Ενέκρινε τον προϋπολογισμό 2020 και τον απολογισμό 2019 της Ολομέλειας.
 3. Ενέκρινε τον προϋπολογισμό 2020 και τον απολογισμό 2019 του Portal Ολομέλειας.
 4. Υιοθέτησε τις προτάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής για την άμεση τροποποίηση συγκεκριμένων διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων και την προώθησή τους προς ψήφιση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
 5. Να διοργανώσει εκδήλωση για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα μαζί με άλλους κοινωνικούς φορείς στις 20.1.2020 και ώρα 19:00, στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΗΒΑΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΑΛΕΞΙΑ ΣΑΜΑΡΤΖΗ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θηβών, σας καλεί σε Συναυλία Αλληλεγγύης για τη μικρή Αλεξία Σαμαρτζή, που τραυματίστηκε άδικα στις Θεσπιές Βοιωτίας.

Η Συναυλία θα δοθεί από τη Χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Δικηγόρου – Μουσικού κ. Δημήτρη Καρούζου, στις 16 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 6.00μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο Θήβας, αίθουσα « Αλέξανδρος Κοφίνης».

Τα έσοδα της Συναυλίας θα διατεθούν όλα  στην οικογένεια της μικρής Αλεξίας Σαμαρτζή.

H Πρόεδρος του ΔΣΘ

Σωτηρία Μανάρα – Μαυράκη

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ

 

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας, σας καλεί σε Ημερίδα που διοργανώνει για τις αλλαγές στο Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία με ομιλητή τον κ. ΓΙΑΝΝΗ ΝΑΖΙΡΗ, Δικηγόρο Διδάκτωρα του Ποινικού Δικαίου και Επιστημονικό Συνεργάτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 6 μ.μ. ,στην αίθουσα του Κακουργήματος στο Δικαστικό Μέγαρο Θήβας.

Αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων (10/9)

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα στην Αθήνα (10.9.2019), υπό την Προεδρεία του Προέδρου της, Δημητρίου Βερβεσού, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Η Ολομέλεια επιβεβαίωσε την αντίθεσή της στην υποχρεωτική υπαγωγή διαφορών στην Διαμεσολάβηση, η οποία  δεν συνάδει,  άλλωστε,  με τον εκούσιο χαρακτήρα της.
Σε περίπτωση που η Κυβέρνηση αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία  για την θεσμοθέτηση της υποχρεωτικότητας της διαμεσολάβησης, αποφάσισε : α) Την αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους για δύο (2) ημέρες, κατά την ημέρα κατάθεσης και  ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή και  β) την δικαστική προσβολή   της υποχρεωτικότητας της Διαμεσολάβησης.

Ταυτόχρονα, η Ολομέλεια εξέφρασε την αντίθεσή της στις προωθούμενες διατάξεις σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Κατάρτισης Διαμεσολαβητών και των προσόντων των εκπαιδευτών.

2. Η Ολομέλεια εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο για συνάντηση με τους αρμοδίους Υπουργούς, προκειμένου να τους θέσει τα ζητήματα που άπτονται της προωθούμενης από την Κυβέρνηση κατάργησης των δευτεροβάθμιων Επιτροπών Ασύλου, καθώς οδηγούν σε συρρίκνωση  των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και σε σημαντική επιβάρυνση της λειτουργίας των Διοικητικών Δικαστηρίων.

3.    Η Ολομέλεια εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις βελτιωτικές ρυθμίσεις του ν. 4611/2019 που αφορούν στη ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών σε έως 120 δόσεις.

Δεδομένου ότι οι περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ αδυνατούν να αποστείλουν έγκαιρα ασφαλιστικές οφειλές συναδέλφων, κυρίως προ του 2016, προκειμένου να ενταχθούν στην εν λόγω ρύθμιση, η Ολομέλεια προτείνει την παράταση της προθεσμίας ρύθμισης τουλάχιστον μέχρι 31.12.2019, με παράλληλη ενίσχυση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ με το αναγκαίο προσωπικό και την μη εκτέλεση των μη σύννομα εκδοθεισών Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής μέχρι τη λήξη της προθεσμίας αυτής.

4. Η Ολομέλεια αποφάσισε επίσης να διοργανώσει επιστημονική εκδήλωση στην Αθήνα, στις 14.11.2019, με θέμα την αξιολόγηση της μέχρι σήμερα εφαρμογής του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τη διατύπωση βελτιωτικών ρυθμίσεων.

5. Η Ολομέλεια, σε συνέχεια παλαιότερων αποφάσεών της, καλεί την Ελληνική Πολιτεία, αλλά και την Δικαιοσύνη να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να στηρίξουν τα δίκαια αιτήματα των θυμάτων της γερμανικής θηριωδίας. Η πρόσφατη απόφαση της Ιταλικής Δικαιοσύνης, η οποία δικαιώνει Έλληνες πολίτες, συγγενείς θυμάτων της γερμανικής κατοχής,  ανοίγει διάπλατα το δρόμο για την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗ Δ.Ε.Θ. ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, περιλαμβάνεται η Σωσώ Μανάρα Μαυράκη, , τα οποία χαμογελούν

Για πρώτη φορά με περίπτερο στην ΔΕΘ οι δικηγόροι

Από τα εγκαίνια του περιπτέρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στην 84η ΔΕΘ, με την παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, του Υφυπουργού Μακεδονίας Θράκης, Θεόδωρου Καραογλου, του Υφυπουργού Οικονομικών, Θόδωρου Σκυλακάκη, του ΓΓ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Πάνου Αλεξανδρή, της διευθύντριας του γραφείου του πρωθυπουργού, Μαρίας Αντωνίου, της Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνάς (Νανά) Αηδονα, του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Ζέρβα, των βουλευτών, Σταύρου Καλαφάτη, Χάρη Καστανίδη, Δημήτρη Κούβελα, των προϊσταμένων των Δικαστηρίων της πόλης, των πρώην Προεδρων, Γιώργου Ιγνατιαδη και Μανώλη Λαμτζιδη, του Προεδρείου και των περισσότερων μελών του ΔΣ του ΔΣΘ, του προέδρου του ΤΑΔΙΘ, Νίκου Αντωνιάδη, της Προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, Καίτης Καρακάση, των Προέδρων των ΔΣ Θήβας, Σωσώ Μανάρα, Κατερίνης, Μίνας Στριμπα, Βέροιας, Φώτη Καραβασίλη, και πολλών συναδέλφων. Μας δόθηκε η ευκαιρία και να αναδείξουμε τον ρόλο του δικηγόρου και των δικηγορικών συλλόγων, αλλά και να θέσουμε σε ανώτατο θεσμικό επίπεδο ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, τη δικαιοσύνη και την κοινωνία μας γενικότερα. Η πρώτη παρουσία του ΔΣΘ στο σημαντικότερο γεγονός της πόλης και ίσως της χώρας, ήταν άκρως ενθαρρυντική.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

Μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. πρωτ οικ. 39979/27-6-2019 εγκυκλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία ορίστηκε αναστολή εργασιών των  Δικαστηρίων της Χώρας από 3 Ιουλίου 2019  έως και  10 Ιουλίου  2019, διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

 • Νέα Τακτική Διαδικασία: Η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων ( 100 ημέρες) για όσες υποθέσεις η προθεσμία κατάθεσης αυτών λήγει κατά το διάστημα από 3.7.2019 έως 10.7.2019, θα λάβει χώρα στις 12.7.2019, ημέρα Παρασκευή, χωρίς να δοθεί νέα παράταση. Από την επομένη αρχίζει η 15μερη προθεσμία για την προσθήκη αντίκρουση επί των προτάσεων, η οποία λήγει στις 29.7.2019, ημέρα Δευτέρα.
 • Ασφαλιστικά Μέτρα: Οι υποθέσεις που έχουν προσδιορισθεί στις 4-7-2019 θα γίνουν κανονικά. Η κατάθεση δικογράφων στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων δεν αναστέλλεται. Προσωρινές Διαταγές δεν θα προσδιοριστούν  μόνο στις 8/7/2019 και στις 9/7/2019 ενώ στις 10/7/2019  θα προσδιοριστούν  μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις.
 • Κατάθεση δικογράφων: Κατάθεση δικογράφων στο χρονικό διάστημα της αναστολής των εργασιών θα γίνει δεκτή αποκλειστικά για όσα ένδικα βοηθήματα  ή ένδικα μέσα η καταληκτική ημερομηνία λαμβάνει χώρα κατά τα διαστήματα αναστολής, κατόπιν εγκρίσεώς του Προέδρου Υπηρεσίας. Επίσης, κατάθεση δικογράφων στο χρονικό διάστημα της αναστολής των εργασιών θα γίνει και στην περίπτωση παραγραφής της αξιώσεως, κατόπιν εγκρίσεώς του Προέδρου Υπηρεσίας. Το ίδιο ισχύει και για τις διαταγές πληρωμής (παραγραφή).
 • Πιστοποιητικά θα εκδίδονται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και  κατόπιν εγκρίσεως του Προέδρου Υπηρεσίας.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ.27002/6-5-2019 (ορθή επανάληψη) εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίστηκε αναστολή εργασιών των Δικαστηρίων της Χώρας από 22 Μαϊου 2019 και σε περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών εκλογών έως 5 Ιουνίου 2019. Στα πλαίσια των όσων ορίζονται στην παραπάνω εγκύκλιο του ΥΔΔΑΔ σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

Η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης-αντίκρουσης (100 ημέρες και 115 ημέρες αντίστοιχα) που λήγουν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα ισχύει κανονικά και παρατείνεται η προθεσμία των προτάσεων έως 12 Ιουνίου 2019. Για την προσθήκη ισχύουν τα ως άνω ενώ παρατείνεται η προθεσμία έως 27-6-2019. Τα ασφαλιστικά της 6-6-2019 θα γίνουν κανονικά. Υποθέσεις ασφαλιστικών θα κατατίθενται και θα εκδικάζονται κανονικά.

Προσωρινές διαταγές δεν θα προσδιοριστούν μόνο την 27/5/2019,28/5/2019, 3/6/2019 και 4/6/2019 ενώ για 29/5/2019 και 5/6/2019 θα προσδιοριστούν μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις.

Θα γίνει δεκτή η κατάθεση αποκλειστικά και μόνο όσων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων η καταληκτική ημερομηνία λαμβάνει χώρα κατά τα διαστήματα αναστολής των εργασιών κατόπιν εγκρίσεως του Προέδρου Υπηρεσίας. Το ίδιο ισχύει και για τις διαταγές πληρωμής.

Κατάθεση δικογράφων στο χρονικό διάστημα της αναστολής των εργασιών θα γίνει μόνον στην περίπτωση παραγραφής και κατόπιν εγκρίσεως του Προέδρου Υπηρεσίας.

Πιστοποιητικά δεν θα εκδίδονται εκτός επειγουσών περιπτώσεων και κατόπιν εγκρίσεως του Προέδρου Υπηρεσίας.

Ημερίδα  ” Η Δικαιοσύνη Σήμερα”


Ευχές Προέδρου Δ.Σ.Θήβας

Εγκύκλιος Α1 τμ. για τις Δημοτικές, Περιφερειακές και Ευρωεκλογές της 26/5/2019

Οι Υποψήφιοι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι θα υποβάλλουν αιτήσεις προτίμησης ή εξαίρεσης μόνο στους συλλόγους ή στις υπηρεσίες τους, έτσι ώστε όλες οι αιτήσεις να βρίσκονται στον Άρειο Πάγο το αργότερο την Παρασκευή, 19-4-2019.

Ο Άρειος Πάγος δεν θα παραλάβει μεμονωμένες αιτήσεις από υποψηφίους Δικαστικούς Αντιπροσώπους. Αναλυτικά η Εγκύκλιος 1086/2019 εδώ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ

 

Σήμερα 28 Φεβρουαρίου ξεκινά η υποβολή δηλώσεων Κτηματολογίου για τους ΟΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.

Η ορθή και πλήρης δήλωση της ακίνητης περιουσίας μας είναι υποχρέωση όλων μας. Σε περίπτωση που δεν δηλώσουμε την ακίνητη περιουσία μας, αυτή θα περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΩΝ αναλαμβάνει συλλογικά την διεκπεραίωση των Δηλώσεων του Κτηματολογίου.

Έδρα μας τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας, στο Δικαστικό Μέγαρο,  Αγίου Νικολάου 8,  Θήβα.

Επίσης λειτουργεί και δεύτερος χώρος υποδοχής, στην Επαρχιακή Οδό Θηβών – Μουρικίου, δίπλα στα γραφεία του Κτηματολογίου.

τηλ. επικοινωνίας :  22620 27120

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Ενημέρωση για την κτηματογράφηση στην Π.Ε. Βοιωτίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αναδόχου κοινοπραξίας»

Πρόσκληση κτηματολόγιο 4-3-2019

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων (Σέρρες, 19-22.4.2019): «Δικηγορία και Δικαιοσύνη στη Νέα Εποχή»

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του 14ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (Σέρρες 19-22.4.2019): «ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ».

programma_synedrioy_serron_1

Επιστημονική εκδήλωση – Δικηγορικός σύλλογος Θεσ/νίκης

Νομικά ζητήματα που προκύπτουν από τη συμφωνία των Πρεσπών πριν και μετά το δημοψήφισμα.

 

Εκδήλωση των Δικηγορικών Συλλόγων Χαλκίδας και Θήβας.

Με μεγάλη επιτυχία διενεργήθηκε το σεμινάριο που συνδιοργάνωσαν οι δικηγορικοί Σύλλογοι Θήβας και Χαλκίδας στην αίθουσα του Επιμελητηρίου EΕύβοιας για τον Νέο κανονισμό των Προσωπικών δεδομένων GDPR στις 3-9 Ιουλίου 2018.

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΑΣ ΣΤΟ ΗΡΩΔΕΙΟ

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ! Το τελευταίο μνημειακο οικοδόμημα που χτίστηκε την Αρχαιότητα στην περιοχή της Ακρόπολης. Αναγερθηκε από τον Τιβεριο Κλαύδιο Αττικο Ηρωδη στην μνήμη της γυναίκας του Ρηγιλλας, η οποία πέθανε το 160 μΧ. Πλούσιος γόνος αθηναϊκής οικογένειας, μεγάλος ευεργέτης της πόλης, ο Ηρώδης πρόσφερε στην Αθήνα ένα μνημείο παγκοσμιου θαυμασμού. Από αρχιτεκτονική άποψη ήταν ένα τυπικό αμφιθέατρο ρωμαϊκού τύπου των αυτοκρατορικων χρονων. Προοριζόταν για μουσικές εκδηλώσεις και είχε χωρητικότητα 5.000 ατόμων. Η τριώροφη σκηνή του σώζεται σε ύψος 28m και χαρακτηρίζεται από την πλούσια πλαστική της διάρθρωση. Οι κόγχες, που σήμερα είναι κενές, φιλοξενουσαν αγαλματα. Το Ηρώδειο καταστράφηκε από την επιδρομή των Ερουλων τον 3 αιώνα και αναστηλώθηκε το 1950. Έκτοτε φιλοξενεί σπουδαίες Πολιτιστικες εκδηλώσεις. ???Σε αυτο το θεικο _ μαγικο χωρο
απολαυσαμε χθε το βραδυ την Ιερεια του Ελληνικου τραγουδιου.ΝΑΝΑ ΜΟΥΣΧΟΥΡΗ
οι Δικηγοροι της Θηβας
ενώ με την απόλαυση μας αυτή συμμετείχαμε στην ενίσχυση του ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΕΛΠΊΔΑ στο Θεάρεστο και Θεόπνευστο Κοινωνικό έργο που τόσα χρόνια επιτελεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

” Αγόρι εννέα ετών από το Βόλο έχασε την όρασή του από στιλό με πράσινο λέιζερ”

Παρακαλούμε  πατήστε εδώ για την προβολή της Ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ “ΜΠΛΕ ΦΑΛΑΙΝΑ”

Παρακαλούμε  πατήστε  Ανακοίνωση “ΜΠΛΕ ΦΑΛΑΙΝΑ” για προβολή της Ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης”

Οι κυριότερες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ με το Ν. 4335/2015

Επιστολή Δικηγορικού   Συλλόγου  Αθηνών  για τους δύο κρατούμενους στρατιωτικούς

Σχεδιασμός-Κατασκευή ιστοχώρου: ALPHA

Πνευματικά Δικαιώματα : Δικηγορικός Σύλλογος Θηβών  2018 .