ΓΚΕΛΗ ΚΡΙΝΙΩ

Έδρα Πρωτοδικείου : ΘΗΒΑ

Ιδιότητα: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Κινητό: 6948044482

Εmail: kriniogkeli@gmail.com

ΚΟΛΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

Έδρα Πρωτοδικείου: ΘΗΒΑ

Ιδιότητα: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Κινητό: 6944346299

Email: kolliatheodora@yahoo.com

ΜΗΝΑ ΑΝΝΑ

Έδρα Πρωτοδικείου: ΘΗΒΑ

Ιδιότητα: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Κινητό: 6945255182

Email: annagmina@gmail.com