ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Απρίλιος 2019 έως 3-5-19 Πρωτοδ.

Απρίλιος 2019 Ειρην.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Μάρτιος 2019 Πρωτοδ.

Μάρτιος 2019 Ειρην.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Φεβρουάριος 2019 Πρωτοδ.

Φεβρουάριος 2019 Ειρην.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ιανουάριος 2019 Πρωτοδ.

Ιανουάριος 2019 Ειρην.