ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Μάρτιος 2020 Πρωτ.

Μάρτιος 2020 Ειρην

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Φεβρουαρίου 2020 Πρωτ.

Φεβρουάριος 2020 Ειρην.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Ιανουάριος 2020 Πρωτ.

Ιανουάριος 2020 Ειρην.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Δεκέμβριος 2019 και μέχρι 6-1-2020 Πρωτ.

Δεκέμβριος 2019 και μέχρι 6-1-2020 Ειρην

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Νοέμβριος 2019 Πρωτ.

Νοέμβριος 2019 Ειρην.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Οκτώβριος 2019 Πρωτ.

Οκτώβριος 2019 Eιρην

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16-09-2019 έως 30-09-2019

16-9-19 έως 30-9-19 Πρωτ.

16-9-19 έως 30-9-19 Ειρην.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 

 

Πρόγραμμα Γ΄Τμήματος διακοπών 2019

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

 

Α΄Τμήμα Διακοπών 2019 Ιούλιος

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Ιούνιος 2019 Πρωτ.

Ιούνιος 2019 Ειρην.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MAIOY 2019

Μάιος 2019 Πρωτ.

Μάιος 2019 Ειρην.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Απρίλιος 2019 έως 3-5-19 Πρωτοδ.

Απρίλιος 2019 Ειρην.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Μάρτιος 2019 Πρωτοδ.

Μάρτιος 2019 Ειρην.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Φεβρουάριος 2019 Πρωτοδ.

Φεβρουάριος 2019 Ειρην.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ιανουάριος 2019 Πρωτοδ.

Ιανουάριος 2019 Ειρην.