ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 

 

Πρόγραμμα Γ΄Τμήματος διακοπών 2019

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

 

Α΄Τμήμα Διακοπών 2019 Ιούλιος

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Ιούνιος 2019 Πρωτ.

Ιούνιος 2019 Ειρην.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MAIOY 2019

Μάιος 2019 Πρωτ.

Μάιος 2019 Ειρην.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Απρίλιος 2019 έως 3-5-19 Πρωτοδ.

Απρίλιος 2019 Ειρην.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Μάρτιος 2019 Πρωτοδ.

Μάρτιος 2019 Ειρην.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Φεβρουάριος 2019 Πρωτοδ.

Φεβρουάριος 2019 Ειρην.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ιανουάριος 2019 Πρωτοδ.

Ιανουάριος 2019 Ειρην.