ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΘΕΡΟΥΣ 2024

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ IOYNIOY 2024

Ιούνιος 2024 Πρωτ.

Ιούνιος 2024 Ειρην.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΙΟΥ 2024

Μάιος 2024 Πρωτ.

Μάιος 2024 Ειρην.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

Απρίλιος 2024 Πρωτ.

Απρίλιος 2024 Ειρην.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024

Μάρτιος 2024 Πρωτ.

Μάρτιος 2024 Ειρην.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Φεβρουάριος 2024 Πρωτ.

Φεβρουάριος 2024 Ειρην.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Ιανουάριος 2024 Πρωτ.

Ιανουάριος 2024 Ειρην.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΜΕΧΡΙ 7-1-2024

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 Πρωτ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 Ειρην.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Νοέμβριος 2023 Πρωτ.

Νοέμβριος 2023 Ειρην.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Οκτωβριος 2023 Πρωτ.

Οκτώβριος 2023 Ειρην.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Σεπτέμβριος 2023 Πρωτ.

Σεπτέμβριος 2023 Ειρην.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΘΕΡΟΥΣ 2023

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Ιούνιος 2023 Πρωτ.

Ιούνιος 2023 Ειρην.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΙΟΥ 2023

Μάιος 2023 Πρωτ.

Μάιος 2023 Ειρην.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Απρίλιος 2023 Πρωτ.

Απρίλιος 2023 Ειρην.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Μάρτιος 2023 Πρωτ.

Μάρτιος 2023 Ειρην.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Φεβρουάριος 2023 Πρωτ.

Φεβρουάριος 2023 Ειρην.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ

Ιανουάριος 2023 Πρωτ.

Ιανουάριος 2023 Ειρην.

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (ΕΩΣ ΚΑΙ 8/1/2023)

Δεκέμβριος 2022 Πρωτ.

Δεκέμβριος 2022 Ειρην.

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Νοέμβριος 2022 Πρωτ.

Νοέμβριος 2022 Ειρην.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Οκτωβριος 2022 Πρωτ.

Οκτωβριος 2022 Ειρην.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Σεπτέμβριος 2022 Πρωτ.

Σεπτέμβριος 2022 Ειρην.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ATT00036 (2)

ATT00042 (2)

ATT00045 (2)

ATT00039

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Ιούνιος 2022 Πρωτ.

Ιούνιος 2022 Ειρην.

Ολομέλεια Τμημάτων 2022

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΙΟΥ 2022

Μάιος 2022 Πρωτ.

Μάιος 2022 Ειρην.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Απρίλιος 2022 Πρωτ.

Απρίλιος 2022 Ειρην.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Μάρτιος 2022 Πρωτ.

Μάρτιος 2022 Ειρην.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 Πρωτ.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 Ειρην.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Ιανουάριος 2022 Πρωτ.

Ιανουάριος 2022 Ειρην.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΠΡΩΤ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΕΙΡ.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Νοεμβριος 2021 Ειρην.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Οκτωβριος 2021 Πρωτ.

Οκτωβριος 2021 Ειρην.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 2021

Α΄ Τμήμα Από 1-7 έως 20-7- 2021

Β΄Τμήμα διακοπών 2021 Από 21-7-21έως 10-8-21

Γ΄Τμήμα διακοπών Από 11-8-έως 31-802021

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝ.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-31 ΜΑΙΟΥ 2021

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝ.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΑ 2021

ATT00146 (3)

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΙΟΥ 2021

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΠΡΩΤ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΕΙΝΗΝ

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ IANOYAΡIOY 2021

Ιανουάριος 2021 Πρωτ.

Ιανουάριος 2021 Ειρην

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Δεκέμβριος 2020 και μέχρι 6-1-2021 Πρωτ.

Δεκέμβριος 2020 -6-1-2021 Ειρην

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Νοέμβριος 2020 Πρωτ.

Νοέμβριος 2020 Ειρηνοδικείο- Πταισματοδικείο

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Οκτώβριος 2020 Πρωτ.

Οκτωβρίου 2020 Eιρην

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Σεπτέμβριος 2020 Πρωτ.

Σεπτεμβριος 2020 Ειρην

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΩΣ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Από 1-7 έως 15-7- 2020

Α΄Τμήμα Διακοπών 16-7-έως 31-72020

Β΄Τμήμα διακοπών 2020

Γ΄Τμήμα διακοπών 2020

Ειρην Από 1-7 έως 15-7-20

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Ιούνιος 2020 Πρωτ.

Ιούνιος 2020 Ειρην.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΙΟΥ 2020

Μάιος 2020 Πρωτ

Μάιος 2020 Ειρην

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Απρίλιος 2020 Πρωτ

Απρίλιος 2020 Ειρην

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Μάρτιος 2020 Πρωτ.

Μάρτιος 2020 Ειρην

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Φεβρουαρίου 2020 Πρωτ.

Φεβρουάριος 2020 Ειρην.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Ιανουάριος 2020 Πρωτ.

Ιανουάριος 2020 Ειρην.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Δεκέμβριος 2019 και μέχρι 6-1-2020 Πρωτ.

Δεκέμβριος 2019 και μέχρι 6-1-2020 Ειρην

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Νοέμβριος 2019 Πρωτ.

Νοέμβριος 2019 Ειρην.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Οκτώβριος 2019 Πρωτ.

Οκτώβριος 2019 Eιρην

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16-09-2019 έως 30-09-2019

16-9-19 έως 30-9-19 Πρωτ.

16-9-19 έως 30-9-19 Ειρην.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 

 

Πρόγραμμα Γ΄Τμήματος διακοπών 2019

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

 

Α΄Τμήμα Διακοπών 2019 Ιούλιος

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Ιούνιος 2019 Πρωτ.

Ιούνιος 2019 Ειρην.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MAIOY 2019

Μάιος 2019 Πρωτ.

Μάιος 2019 Ειρην.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Απρίλιος 2019 έως 3-5-19 Πρωτοδ.

Απρίλιος 2019 Ειρην.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Μάρτιος 2019 Πρωτοδ.

Μάρτιος 2019 Ειρην.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Φεβρουάριος 2019 Πρωτοδ.

Φεβρουάριος 2019 Ειρην.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ιανουάριος 2019 Πρωτοδ.

Ιανουάριος 2019 Ειρην.