Newsletter της Τ.Ν.Π. ο ΣΟΛΩΝ

Θεμελίωση Χρησικτησίας επί Οροφοκτησίας – Προϋποθέσεις

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά την Τήρηση Δημοτολογίου – Αστική Ευθύνη Δήμου από Χορήγηση Πιστοποιητικού Πλησιεστέρων Συγγενών σε Τρίτο
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ψυχική Οδύνη (ΑΚ 932) 340.000 ευρώ (Με το νόμιμο Τόκο Επιδικίας) – Απορριπτέος ο Αναιρετικός Λόγος περί παραβίασης Αρχής Αναλογικότητας και Υπέρβασης Εξουσίας του Δικαστηρίου ως προς το Ύψος των επιδικασθέντων ποσών

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΦΕΚ Β 6665/2023 Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ. «Δήλωση φόρου κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ.» και καθορισμός των δικαιολογητικών των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5069/2023 Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου, λοιπές περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

Για περισσότερα πατήστε εδώ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5063/2023 Εθνικό Δίκτυο Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για την αντιμετώπιση ασθενών με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΜΑΦ ΑΕΕ) και άλλες επείγουσες διατάξεις

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Απόφαση-σταθμός από δικαστήριο της Κύπρου: Αποζημίωση για το “κούρεμα” καταθέσεων του 2013

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ονομαστική αναφορά του προσφεύγοντος σε καταδικαστική απόφαση πρώην Υπουργού, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, χωρίς να αναφέρεται ότι δεν καθορίζεται η ενοχή του! Παραβίαση τεκμήριου αθωότητας

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Οι συμβολαιογράφοι συνεχίζουν επ’ αόριστον την αποχή τους – Βασικό τους αίτημα το ψηφιακό συμβόλαιο

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ελεγκτικό Συνέδριο: Νέα πρόεδρος του με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος συνεχίζει τις κινητοποιήσεις της ενάντια στα άδικα φορολογικά μέτρα της Κυβέρνησης και διεκδικεί ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Χαρακτηρισμός Ναρκωτικών Ουσιών : Προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό μιας ουσίας ως ναρκωτικό είναι η ένταξη της στο άρθρο 1 του Ν. 3459/2006 (ΚΝΝ).

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Υπερχρεωμένα – Ειλικρινής Δήλωση Περιουσιακών Στοιχείων για την Υπαγωγή στον Ν. 3869/2010 – Καθήκον Ειλικρίνειας

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ψυχική Οδύνη 390.000 ευρώ επιμεριζόμενη (ποσά υψηλότερα των πρωτοδίκως επιδικασθέντων) με το Νόμιμο Τόκο Επιδικίας – Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων – Παραβίαση Διπλής Διαχωριστικής Γραμμής

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης: Πρόκειται για απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους μέλους Ε.Ε. που εκδίδεται με σκοπό τη σύλληψη και την προσαγωγή προσώπου, ευρισκόμενο στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, εφόσον το πρόσωπο αυτό ζητείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους έκδοσης του εντάλματος είτε προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη γιατί του έχει ήδη αποδοθεί η αξιόποινη πράξη είτε για να εκτελεστεί ποινή ή μέτρο ασφαλείας.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

(ΦΕΚ’Α) Ν.5038/2023: Νέος Κώδικας Μετανάστευσης

Για περισσότερα πατήστε εδώ

(ΦΕΚ’Α) Ν.5036/2023: Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Πλήρης δικαίωση των εμμίσθων συναδέλφων του Κτηματολογίου από το Εφετείο Αθηνών

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Από 1η Απριλίου τέθηκαν σε ισχύ σημαντικές τροποποιήσεις των δικονομικών κανόνων του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Μισθολογικό χάσμα των φύλων: το ΕΚ εγκρίνει νέους κανόνες για τη διαφάνεια στις αμοιβές

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων – Ορισμός Μηδενικών Καταβολών – Διάσωση Κύριας Κατοικίας ενόψει Ανεπαρκούς Εισοδήματος

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Θάνατος Ανηλίκου από Αδέσποτη Βολίδα – Συνδέεται Αιτιωδώς με την Παράλειψη Λήψης Κατάλληλων Προστατευτικών Μέτρων από τα Αστυνομικά Όργανα – Αστική Ευθύνη Δημοσίου – Ψυχική Οδύνη 490.000 ευρώ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Μη Καταβολή Βεβαιωμένων Χρεών προς το Δημόσιο – Ποινική Ευθύνη – Νέα ρύθμιση άρθρ. 25 παρ.1 Ν 1882/1990 με την ευμενέστερη διάταξη του άρθρου 469 νέου ΠΚ (Ν. 4619/2019)

Για περισσότερα πατήστε εδώ 

Αποζημίωση Διαφυγόντων Κερδών Δικηγόρου – αποτελεί μέγεθος που προσδιορίζεται μόνο υποθετικά ΑΡΚΕΙ η πιθανότητα πραγματοποίησής τους – Μέλλουσα Ζημία Νοσηλίων – Περιλαμβάνονται και οι Μελλοντικές Πλαστικές Επεμβάσεις – (Μετεγχειρητικές Ουλές)

Για περισσότερα πατήστε εδώ

(ΦΕΚ’Α) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 80: Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

(ΦΕΚ’Α) Ν.4999/2022: Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας

Για περισσότερα πατήστε εδώ

(ΦΕΚ’Β) 6009/2022: Ψηφιακή Υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Για περισσότερα πατήστε εδώ

(ΦΕΚ Β) 6113/2022 Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία λήψης αρχείων από MyPhoto» στο Πληροφοριακό Σύστημα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες αδειών οδήγησης» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Τρίωρη Αποχή (12:00 – 15:00) Δικηγόρων την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Δικαστικοί υπάλληλοι: Κλείνουν τα δικαστήρια και πάνε στη Βουλή να διαμαρτυρηθούν για το υπό ψήφιση νομοσχέδιο

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Τράπεζες: 50% – 50% ο επιμερισμός της αύξησης των επιτοκίων με τους δανειολήπτες – Η στάση των servicers

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΕΦΚΑ: Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2021 για μη μισθωτούς ασφαλισμένους με παράλληλη μισθωτή απασχόληση

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την διαφάνεια στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ρήτρα Αναπροσαρμογής – Συμφωνία με Πάροχο Ηλεκτρικής Ενέργειας για Σταθερή Χρέωση – Ειδικός Όρος Σταθερής Χρέωσης

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ασφαλιστική Εκκαθάριση Ν. 4364/2016 – Δεν Απαιτείται Αναγγελία των Απαιτήσεων Δικαιούχων στην Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων – Άσκηση Ανακοπής κατ΄ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 92 ΠτΚ – Δεκτή

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Έκδοση Διαταγής Πληρωμής για το Κατάλοιπο Κλεισθέντος Αλληλοχρέου Λογαριασμού – Έκταση Ευθύνης Εγγυητή από Πρόσθετη Σύμβασης Πιστώσεως

Για περισσότερα πατήστε εδώ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4967/2022: Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών

Για περισσότερα πατήστε εδώ

(ΦΕΚ Β’) ΝΟΜΟΣ 4772/2022: Διάθεση χρηματικού ποσού για την ενίσχυση δράσεων αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Δικαίωση συνταξιούχων από το ΣτΕ: Μπορούν να διεκδικήσουν επιστροφή περικοπών για 11μηνο ανεξαρτήτως άσκησης ή μη προσφυγής

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Αυτό είναι το ΦΕΚ προαγωγής των 5 νέων αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου – Ποιοι είναι οι 5 νέοι Σύμβουλοι Επικρατείας (ΟΝΟΜΑΤΑ)

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Αυτόφωρη διαδικασία επί δικηγόρων και αστυνομική αυθαιρεσία

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Δικαστική ήττα για τα «ελληνικά hoaxes»

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Αποκάλυψη: Το Εφετείο αρνήθηκε να εφαρμόσει τη διάταξη περί υποχρεωτικής φυλάκισης για το πλημμέλημα της “συμμορίας”- Άφησε ελεύθερους τους κατηγορούμενους

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Πρόστιμο-ρεκόρ 405 εκατ. ευρώ από τις ιρλανδικές αρχές για παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων από το Instagram

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Κώστας Παπαδάκης: Δικηγόροι στο αυτόφωρο – Ένα ακόμα ράπισμα και ένα ακόμα μήνυμα

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων – Προϋπόθεση Υπαγωγής – Έλλειψη Πτωχευτικής Ικανότητας Εφόσον διατηρείται εμπορική επιχείρηση εστίασης – Αναιρετικός Έλεγχος

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Μέμψη Άστοργης Δωρεάς – Αν έγιναν διαδοχικές δωρεές, η προηγουμένη είναι δυνατόν να προσβληθεί, εφόσον δεν επαρκεί η ανατροπή της μεταγενέστερης – Παραίτηση επικαρπωτή από δικαίωμα ισόβιας επικαρπίας

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Αποζημίωση επί Θανατώσεως Συζύγου κατά τα Έθιμα της Φυλής των Ρομά – Ενεργητική Νομιμοποίηση Αξίωσης Αποζημίωσης του ΑΝΕΥ Γάμου Επιζώντος Συζύγου

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΦΕΚ Α 23 – 11.02.2022
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4890/2022 Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες
διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας» (Α’ 14)
και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 9/2022
Κατανομή οργανικών θέσεων Εφετών, Προέδρων Πρωτοδικών και Πρωτοδικών στα Εφετεία και Πρωτοδικεία της χώρας.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΦΕΚΒ 606/2022 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8504
Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.6757/4.2.2022 κοινής υπουργικής απόφασης
«Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 431).

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Πώς θα απαλλαγείτε από διαφημιστικές κλήσεις.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση απόλυσης;

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΔΕΕ – Συμβατή με τον GDPR η γενικευμένη επεξεργασία δεδομένων PNR

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ελληνικό Κτηματολόγιο: «Κάνετε το Κτηματολόγιο… κτήμα σας» με τις εκπαιδευτικές βίντεο-παρουσιάσεις των ψηφιακών εφαρμογών του

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Πραγματική Δουλεία Οδού – Συνιστάται και με Έκτακτη Χρησικτησία – Αγωγή κατά του προσβολέα του δικαιώματος αυτού.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Κράνος Μοτοσικλετιστή Έλλειψη – Ένταση Συντρέχοντος Πταίσματος – Δεκτή σε ποσοστό 70% – Ηθική Βλάβη 60.000 ευρώ – Αποζημίωση εξ ΑΚ 931 100.000 ευρώ (Αναπηρία 90% εφ’ όρου Ζωής) – Σχόλιο Αθανασίου Κρητικού, Αντιπροέδρου ΑΠ ε.τ.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Δικηγορική Αμοιβή – Προβλεπόμενα από τον Κώδικα Δικηγόρων Κατώτατα Όρια – Προσαύξηση Δικηγορικής Αμοιβής – Συμφωνία Αμοιβής Δικηγόρου

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΦΕΚ Β 67/14.01.2022 : Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΦΕΚ Β 61/13.01.2022 : Διαδικασία ενεργοποίησης της παροχής υπηρεσιών από τα Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.)

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. 559οικ Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΦΕΚ Β 46/12.01.2022 Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4865/2021

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Τρίτος κύκλος πιστοποίησης δικηγόρων για έκδοση συντάξεων e- ΕΦΚΑ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Σημαντική απόφαση του ΣτΕ για τους δικηγόρους που απασχολούνται με “μπλόκ”

Για περισσότερα πατήστε εδώ

My Data/Timologio: Νέο επεξηγηματικό βίντεο με τη συνεργασία της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων και της ΑΑΔΕ.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ψηφιακές υπογραφές για δικηγόρους μόνον μέσω της ηλεκτρονικής πύλης ermis.gov.gr

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Διαβούλευση για το καθεστώς χορήγησης φορολογικής ενημερότητας

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Προστατευτικό Κράνος
Ποια πρόσωπα έχουν εκ του Νόμου σχετική υποχρέωση χρήσεως
Συνέπειες από την παράλειψη της χρήσεως γενικά και σε περίπτωση ατυχήματος
υπό Αθανασίου Γ. Κρητικού, Αντιπροέδρου του Α.Π., ε.τ.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ατύχημα στην Αλλοδαπή Εναγωγή στην Ελλάδα του Αντιπροσώπου Ζημιών της Αλλοδαπής Ασφαλιστικής Εταιρείας
υπό Βασιλείου Λευκαρίτη του Σωτηρίου

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) – 150.000 ευρώ πλέον Ηθικής Βλάβης 120.000 ευρώ – Αθροιστική Απόληψη Διαφυγόντων Εισοδημάτων (ΑΚ 930.3) για Μεταγενέστερο Διάστημα – Πλήρης Ανάλυση του Χρόνου Έναρξης Υποκατάστασης όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών στον ΕΟΠΠΥ 

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ηθική Βλάβη (ΑΚ 932) 100.000 ευρώ – Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρ.559 αρ.1 και 19 ΚΠολΔ – Έννοια του Ευλόγου 

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Παράσυρση Πεζού εκτός Διαβάσεως Μέθη Οδηγού και Πεζού 

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ακρωτηριασμός κάτω Δεξιού Άκρου-Ηθική Βλάβη 150.000€ πλέον 120.000€ εξ ΑΚ 931
Αγορά Πρόσθετου Τεχνητού Μέλους – Δαπάνη Επιδικαστέα – Πλασματική Δαπάνη Οικιακής Βοηθού (άρθρ. 930.3 ΑΚ) 10.800 ευρώ (αντί των 5.400 ευρώ πρωτοδίκως) 

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Πρόσκρουση ΙΧΦ αυτοκινήτου επί του Παρανόμως Σταθμευμένου στη Δεξιά Λωρίδα Κυκλοφορίας Αυτοκινητοδρόμου

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Τροχαίο Ατύχημα σε Οδό με Εναπόθεση Χωμάτων λόγω εκτέλεσης Τεχνικών Οδοποιητικών Έργων – Παράλειψη Επισήμανσης – Ευθύνη Εργολήπτριας τεχνικής Εταιρίας και των οργάνων αυτής

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Γαμικές Διαφορές – Διετής Διάσταση έγγαμης συμβίωσης συνεχώς για περισσότερα από δύο χρόνια – Ο κλονισμός του γάμου τεκμαίρεται ΑΜΑΧΗΤΑ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Κτηματολόγιο – Ορισμένο αναγνωριστικής αγωγής κυριότητας κτηθείσας με παράγωγο τρόπο – Αμφισβήτηση Κυριότητας Δικαιοπαρόχου – Δημόσια δάση

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Νόμος 4818/2021: Αλλαγές στο ΦΠΑ – Μειωμένα μισθώματα Ιουλίου

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα 16 έως τις 26 Ιουλίου 2021

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΚΥΑ 28242οικ/8.7.2021 για την άσκηση δικηγόρων σε δικαστήρια και εισαγγελίες

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΦΕΚ Β 2894 – 05.07.2021 Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – Στρατηγικές Κατευθύνσεις και Στόχοι

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Τι προβλέπει γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου για την ποινική αντιμετώπιση της διατάραξης της κοινής ησυχίας από οχήματα

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Πως υποβάλλονται οι καταγγελίες για κακοδιοίκηση ενώπιον του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Επιστρεπτέα Προκαταβολή προς δικηγόρους: Παράταση για υποβολή δικαιολογητικών έως το τέλος Σεπτεμβρίου

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Απάντηση Δημ. Βερβεσού στην Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων: “Η υπεράσπιση των λίγων που καθυστερούν τις δικαστικές αποφάσεις πλήττει τους πολλούς”

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ολομέλεια Αρείου Πάγου: Συνταγματικές οι μειώσεις αποδοχών των υπαλλήλων του ευρύτερου δημοσίου τομέα – Δεν δεν αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας η διπλή περικοπή μισθών, που υπέστησαν

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ιατρικά Λάθη σε Δημόσια Νοσοκομεία – Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (τετραπληγία) – Ηθική Βλάβη 750.000 ευρώ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Εργατικό Ατύχημα Επιδίκαση Ηθικής Βλάβης 550.000 ευρώ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Τραυματισμός οπλίτη από πτώση εξ ύψους, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας (καθαρισμός τζαμιών) σε βραδινή ώρα, με ανεπαρκή φωτισμό και σε επικίνδυνο σημείο.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΦΕΚ 246/Β/26-1-2021 Αριθμ. Α.1015
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΦΕΚ 341/Β/29-01-2021 ΝΕΑ ΚΥΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΦΕΚ 338/Β/29-1-2021
«Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β΄ 236).

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΦΕΚ 334/Β/29-1-2021
Διαδικασία συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για την έκδοση Πιστοποιητικών Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου και Ελέγχου Κατασκευής και σχετικά έντυπα.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Διόρθωση της από 29.1.2021 ΚΥΑ μετά από παρέμβαση της Ολομέλειας, σχετικά με την παράσταση πληρεξουσίων δικηγόρων σε δίκες με υποχρεωτική προφορική συζήτηση κατά τον ΚΠολΔ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Αίτημα λογοδοσίας απο τον ΔΣΑ προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ για τα αποθεματικά του ΟΑΕΔ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ασφαλισμένοι: Τριπλό μπόνους για τις συντάξεις στα βαρέα και ανθυγιεινά

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Έκθεση Πεπραγμένων του έτους 2019 της ΑΔΑΕ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

29-01-2020 Δελτίο Τύπου: Συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κ. Τσιάρα, του Προέδρου και του Γεν.Γραμματέα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Διακίνηση Ναρκωτικών – Αυτεπάγγελτη εφαρμογή ευμενέστερης διάταξης για τα όρια της πρόσκαιρης κάθειρξης και τον καθορισμό συνολικής ποινής – αναγνώριση ελαφρυντικού ειλικρινούς μετάνοιας – Απορριπτέος

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Απόκτηση Κυριότητας με τα προσόντα Έκτακτης Χρησικτησίας επί Δημοσίου Ακινήτου κατά το Βυζαντινορωμαικό Δίκαιο τουλάχιστον επί 30ετία μέχρι 11.9.1915 – Διόρθωση των αρχικών εγγραφών στα Κτηματολογικά βιβλία

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ακρωτηριασμός αριστερού κάτω άκρου – Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας – ΑΚ 931 50.000 ευρώ πλέον Ηθική Βλάβη – ΑΚ 932 90.000 ευρώ – Τραυματισμός Εργάτη Αποκομιδής Απορριμμάτων

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.4758/2020 Περιστολή του λαθρεμπορίου – Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Καθορισμός ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Aποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και Βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύουν. Τροποποίηση – Συμπλήρωση των υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β’ 3398)

Για περισσότερα πατήστε εδώ

«Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ακίνητα: Όλες οι αλλαγές στις μεταβιβάσεις – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για «βοηθούς Δικαστών» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ζημιωθέντες από την Ασπίς Πρόνοια: Ελπίδες για αποζημίωση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΔΕΕ: Το εφαρμοστέο δίκαιο σε διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εταιριών που λειτουργούν ως ΕΠΥ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Κανόνες κυκλοφορίας και πρόστιμα για τα ηλεκτρικά πατίνια

Για περισσότερα πατήστε εδώ

«Δικαστήρια κλεψύδρα και δικηγόροι μαριονέτες»

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Νέα βάση δεδομένων για όλα τα οχήματα αλλάζει και τον τρόπο ελέγχου για τα ανασφάλιστα

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Αναγκαία η άμεση οικονομική στήριξη του δικηγορικού κλάδου λόγω της πανδημίας – Πλαίσιο διεκδικήσεων από τη Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Εμπορικές και άλλες Μισθώσεις προστατευόμενες από το ΠΔ 34/1995 – Ελεύθερος Καθορισμός Μισθώματος

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Απόσβεση Αξίωσης Αποζημίωσης Απόλυσης του Μισθωτού λόγω παρόδου της Εξάμηνης Αποσβεστικής Προθεσμίας (άρθρ. 6 παρ. 2 Ν. 3198/1955) – Λόγοι Αναστολής Προθεσμίας

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Καλόπιστος Νομέας Ακινήτου εντός Σχεδίου Πόλεως – Αδιάλειπτη και χωρίς καμία όχληση άσκηση της Νομής του ακινήτου διανοία κυρίου επί τριάκοντα (30) έτη Απορριπτέα ένσταση του Δημοσίου περί ύπαρξης κακής πίστης.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Επιμήκυνση 5ετους παραγραφής σε 20ετία (άρθρ. 268 εδ’ α΄ ΑΚ) – Αξίωση Διατροφής για Μεταγενέστερο Χρόνο

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Οι θέσεις της Νομολογίας για την τύχη των εκκρεμών δικών επί ασφαλιστικών εκκαθαρίσεων που επέρχονται μετά την 1-1-2016 (Ν. 4364/2016) μια διαφορετική ερμηνευτική προσέγγιση

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΦΕΚ Β’ 4899/2020 Πως θα λειτουργούν τα δικαστήρια από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4745/2020 Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του ν. 3869/2010., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΦΕΚ Β 4900 07.11.2020. «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882).

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β΄ 3579).
Οι εκμισθωτές που λαμβάνουν ειδοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση για υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» μηνών Μαρτίου έως και Αυγούστου 2020 προκειμένου να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις τους, υποβάλλουν μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου 2020»

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για τις μετακινήσεις των δικηγόρων και των εντολέων τους

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ανοιχτή Επιστολή [48] Δικηγόρων ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Φιμέ τζάμια: Τι λέει ο νόμος Μπορώ να βάλω αντηλιακές μεμβράνες χωρίς να κινδυνεύω με πρόστιμο;

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Γιατροί ξέχασαν στην κοιλιά ασθενούς σπάτουλα 23,7 εκατοστών – Η αποζημίωση που επιδικάστηκε

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Προσβολή Προσωπικότητας Δικηγόρου από την αδικοπρακτική συμπεριφορά της καταγγέλλουσας πρώην εντολέως της

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Δεκτή η Αναίρεση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά Αθωωτικής ποινικής απόφασης για: α) ψευδή καταμήνυση, λόγω έλλειψης δόλου, β) συκοφαντική δυσφήμηση

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ψυχική Οδύνη 150.000 ευρώ για τον θάνατο 52χρονου σε τροχαίο ατύχημα

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΛΑΠΠΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4722/2020 Άρθρο 71 Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις

Για περισσότερα πατήστε εδώ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4726/2020 Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.)

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΣτΕ: Νόμιμη η απαγόρευση του καπνίσματος σε μπαρ, ταβέρνες και κέντρα

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Covid-19: Καθορίστηκαν οι ευπαθείς ομάδες εργαζομένων

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ο ΕΦΚΑ ικανοποιεί το αίτημα του δικηγορικού σώματος για εξυπηρέτηση των δικηγόρων με αυτοπρόσωπη παρουσία και εκτός ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού

Για περισσότερα 

Δικαστικοί υπάλληλοι κατά ΔΣΑ με αφορμή «πρωτόγνωρο περιστατικό»

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Οι οδηγοί αυτοκινήτου μπορούν πλέον να οδηγούν μοτοσικλέτες μέχρι 125 κ.εκ. με το ίδιο δίπλωμα

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Εξάλειψη Αξιοποίνου λόγω Παραγραφής Πλημμεληματικών Πράξεων

α)Πλαστογραφίας μετά Χρήσεως,
β) Απόπειρας υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Εξωδικαστική Διόρθωση Ανακριβούς Εγγραφής στο Κτηματολόγιο (Ν.3127/2003, άρθρ. 6 παρ.4 Ν.2664/1998)

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Καταβολή Νοσηλίων Άπορης – Ανασφάλιστης Ενάγουσας από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας–Δημόσιο-Αθροιστική απόληψη κατ΄ άρθρ. 930 παρ.3 ΑΚ.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ασφάλιση αστικής ευθύνης από τροχαία ατυχήματα

Από απόσταση Σύμβαση με ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν εκτός Ελλάδας,
υπό Έφης Τζίβα, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 73 (2) Ρύθμιση δημοσίων υπαιθρίων συναθροίσεων

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 75. Χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας εμμέσων μελών και μη μισθωτών – Παράταση καταληκτικής ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους των δικαστηρίων, υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία – Δείτε τα ΦΕΚ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Σε πια κατάσταση βρίσκεται η απονομή δικαιοσύνης στην Ελλάδα σε αριθμούς (Πίνακες) – Νέα Έρευνα

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Δημιουργία πλατφόρμας στο portal.olomeleia.gr για κλείσιμο ραντεβού δικηγόρων με συνεργαζόμενες δημόσιες υπηρεσίες

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Χρήση συστημάτων επιτήρησης με ήχο ή εικόνα – Τι προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Τροχαία ατυχήματα: Σε αστικά κέντρα το 40% των ατυχημάτων – Κύριοι υπεύθυνοι… οι άντρες

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος: Εκδήλωση στο Καστελόριζο : «Η Οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο – Νομικά ζητήματα και προκλήσεις»

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Επαγγελματίες: Έως τις 15/9 η πληρωμή για εισφορές κύριας, επικουρικής, εφάπαξ ασφάλισης για τον μήνα Ιούλιο

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Με υπουργική απόφαση οι κλάδοι για το καθεστώς προαιρετικής μείωσης των ενοικίων

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Προσκόμιση και επίκληση κατηγορητηρίου σε πολιτική δίκη – Προσβολή Προσωπικότητας – Παράνομη Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων – Ν. 2472/1997 – Ηθική Βλάβη.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Διόρθωση ή Συμπλήρωση Ποινικής Απόφασης σε περίπτωση ύπαρξης λαθών ή παραλείψεων που δεν δημιουργούν Ακυρότητα – Εξακολουθητική Λαθρεμπορία

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Παράσυρση 86χρονου Πεζού Παρασυρθείς από τον καθρέπτη αυτοκινήτου – Αναιρετέα κατ΄άρθρ. 559 αρ.19 ΚΠολΔ η εφετειακή απόφαση που έκρινε αποκλειστικώς υπαίτιο τον πεζό.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Η επιδίκαση ή μη του ΦΠΑ επί υλικών ζημιών σε τροχαία ατυχήματα όταν αυτές δεν έχουν επισκευασθεί

Για περισσότερα πατήστε εδώ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4703/2020 Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΦΕΚ Β 2867/2020 Αριθμ. Α. 1164/2020 Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Βασίλης Χειρδάρης: Δημοσιογραφική κριτική σε δικαστές. Η καταδίκη δημοσιογράφου σε αποζημίωση παραβίασε την ελευθερία της έκφρασης. Κριτήριο για το ύψος της αποζημίωσης ο βασικός μηνιαίος μισθός

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 9 ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Γκισέ εφορίας… τέλος! Ποιες υποθέσεις θα εξυπηρετούνται μόνο από απόσταση από εδώ και πέρα 

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Εισφορές: Τι αλλάζει για 250.000 επιστήμονες – Όλες οι λεπτομέρειες

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ο Καθηγητής Αντώνης Μανιτάκης στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Νομοσχέδιο δημόσιων συναθροίσεων: Δεν δέχονται οι εισαγγελείς να παρίστανται σε διαδηλώσεις ούτε να τις «διαλύουν» 

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 30/2020 Νέες εισφορές Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και έμμισθων δικηγόρων, μηχανικών και υγειονομικών (146600/Σ.233/7.7.2020) 

Για περισσότερα πατήστε εδώ

e-ΕΦΚΑ: Εγκύκλιος για επικουρική ασφάλιση και ελεύθερους επαγγελματίες 

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Κορονοϊός: Τέλος το όριο των 6 ατόμων ανά τραπέζι – Καταργείται η μάσκα στα εμπορικά κέντρα 

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ένσταση της αναιρεσείουσας πιστώτριας Τράπεζας περί δόλιας συμπεριφοράς του οφειλέτη – Απορριπτέα ως απαράδεκτη

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Άκυρη Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας ως καταχρηστική (άρθρ.281 ΑΚ) – Υποχρέωση εργοδότη για απασχόληση του μισθωτού σε περίπτωση άκυρης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και της υπερημερίας του.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ψυχική Οδύνη – Αναιρετική Διαδικασία – Αναιρετέα η απόφαση λόγω επιδίκασης χαμηλών ποσών

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Αποζημίωση επί μονίμου αναπηρίας – ΑΚ 931 –
Υπό Βιργινίας Περάκη, Λέκτορα Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Προσωρινή αναστολή των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 22.6.2020 έως και 15.7.2020.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡ. 4691/2020
Άρθρο 7 Καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης
Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Εφορία: Όλο το σχέδιο για τις ρυθμίσεις οφειλών

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Αντίθετοι και οι εισαγγελείς στις δηλώσεις Πικραμένου για αλλαγές στη Δικαιοσύνη

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Τσιάρας:Φέρνουμε ρύθμιση υπέρ της συνεπιμέλειας των παιδιών διαζευγμένων γονέων

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Άρση μέτρων: Ποιες επιχειρήσεις θα παραμείνουν κλειστές έως τις 28 Ιουνίου

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Είκοσι δύο νέοι Αρεοπαγίτες

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Διδακτορικές Σπουδές στη Νομική Σχολή του Παν. Λευκωσίας

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Τροχαίο Ατύχημα – Παραβίαση STOP – Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) 100.000 ευρώ –

Ηθική Βλάβη 100.000 ευρώ Άδεια Ικανότητας Οδηγού έλλειψη.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Πρόωρη Λύση Επαγγελματικής Μίσθωσης με καταγγελία της Μισθώτριας Αποζημίωση του εκμισθωτή για την αποκατάσταση των φθορών, βλαβών και μετατροπών – τροποποιήσεων και διαρρυθμίσεων των μίσθιων ακινήτων

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Παράνομη Προσβολή Νομής – Προστασία Νομέα με άσκηση Αγωγής- Αυθαίρετος Αποκλεισμός και Ενσωμάτωση Κοινόχρηστης Αγροτικής Οδού

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Μη Καταβολή Ληξιπρόθεσμων Βεβαιωμένων Χρεών προς το Δημόσιο για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών (άρθρο 25 παρ.1Ν.1882/1990)

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Μέθη Οδηγού (0,90gr/lt) δεν συνδέεται αιτιωδώς με την πρόκληση του ατυχήματος – Ψυχική Οδύνη 277.000 ευρώ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Yπό Νικολάου Αποστολίδη – Διδάκτωρ Νομικής – Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης Ποινικής Δικονομίας Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – Αντί Προλόγου 2020

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Δημοσιεύθηκε η νέα ΠΝΠ – Δείτε Αναλυτικά τα νέα εργασιακά και φορολογικά μέτρα

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου διαβίβασης ή αποστολής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΓΔΟΥ 94/2020 ΦΕΚ 1645/Β/3-5-2020 Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COV

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης-Προσαυξήσεις για κάθε μέλος του νοικοκυριού με την ΚΥΑ Δ13/οικ.16250/321/2020 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1655/Β/4-5-2020

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Αριθμ.17045/319 Τροποποίηση της αριθμ. 12997/231/23-3-2020 «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊου COVID -19

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Μέτρα για τους χώρους θρησκευτικής λατρείας – Πως θα λειτουργούν οι ναοί από 4.5.2020 έως και 16.5.2020. ΦΕΚ.1643/Β/2-5-2020

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Tην δυνατότητα κατάργησης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τουλάχιστον για ποσοστό 40%, εφόσον η αναστολή έχει διαρκέσει κατ’ ελάχιστον 15 ημέρες ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Άνοιξε η πλατφόρμα για την επιστρεπτέα προκαταβολή – Πώς θα δείτε τα ποσά που εγκρίθηκαν

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Δείτε τις αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (συνεδρίαση της 8/5/2020)

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Εκδόθηκαν 6.000 αποφάσεις κατά το διάστημα της καραντίνας από το Πρωτοδικείο

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Δικηγόροι: Αγωγές κατά του ΕΦΚΑ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Δεν επηρεάζει την αναζήτηση ακινήτων η πανδημία του κορονοϊού

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Αίτημα χορήγησης αντιγράφου εικόνας από σύστημα βιντεοεπιτήρησης- Πρόστιμο 5000 ευρώ σε εταιρεία για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Διδακτορικές Σπουδές στη Νομική Σχολή του Παν. Λευκωσίας

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην 42η θέση παγκοσμίως στην Κατηγορία Ποιοτική Εκπαίδευση

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Εκκρεμείς Ποινικές Δίκες στα κατ΄ έγκληση διωκόμενα αδικήματα μετά το Ν. 4619/2019

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Προώθηση Μεταναστών με σκοπό το κέρδος και κατ΄ επάγγελμα κατά συρροή από κοινού (κάθειρξη 150 έτη εκτιτέα τα 25)

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Κίνηση Μοτοσικλέτας Ιππαστί στη διπλή διαχωριστική γραμμή – Μέθη Οδηγού 0,39 mg/l – Δεν τελεί σε Μέθη Οδηγού – Ψυχική Οδύνη 5ετούς Τέκνου 80.000 ευρώ – Ένσταση 5ετους Παραγραφής ΑΚ 937 – Απορριπτέα

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές Συνταγματική η υπ΄ αριθ. 75812- 06/7/2017
Κανονιστική Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
Η εξαίρεση της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές δεν εισήχθη αδιακρίτως αλλά μόνο στο αναγκαίο μέτρο, δηλαδή σε περιφέρειες και περιοχές που εντοπίζεται αυξημένη τουριστική κίνηση.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4682/2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α ́ 171),

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ Μεταβολής της διεύθυνσης κατοικίας φυσικών προσώπων με ηλεκτρονικό τρόπο για την χρονική περίοδο ισχύος των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

EΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι δικηγόροι υπάγονται στις ρυθμίσεις για την μείωση 40% του ενοικίου των επαγγελματικών χώρων – Απάντηση στην Βουλή του υφ. Οικονομικών στον Α. Λοβέρδο (video)

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Μη Έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών – Αξιόποινο – Αναίρεση

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Αίτηση Ακύρωσης Δήμου της ΚΥΑ περί χορήγησης άδειας χωροθέτησης και κατασκευής Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης – Απορριπτέοι οι λόγοι ακύρωσης

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ασφαλιστική Εκκαθάριση – Αρμοδιότητα Μον. Πρωτοδικείου (Ασφαλ. Μέτρα) – Ανακοπή (άρθρα. 235, 239, 242, 248 Ν.4364/2016) – Δεκτή

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ο Σόλων σας ενημερώνει ΤΩΡΑ και για τα σπουδαιότερα Νομοθετήματα που ψηφίζονται ανά εβδομάδα

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Πως θα στηριχθούν γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, οικονομολόγοι, λογιστές, εκπαιδευτικοί και ερευνητές

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Υπουργείο Εργασίας: Αυτή είναι η νέα Υ.Α. για τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ενημερώνει για το νέο καθεστώς τραπεζικών συναλλαγών από 24-03-2020

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ρητή απαγόρευση απόλυσης εργαζομένων σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργίας τους κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής ανακοίνωσε ο Γιάννης Βρούτσης.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ποια ασφαλιστική κατηγορία να επιλέξω – Άρθρο του κ. Ανδρέα Κουτσόλαμπρου Προέδρου της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων Ελλάδος

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Νόμος 4670/2020 (ΦΕΚ Α΄43/28.02.2020)

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ψυχική Οδύνη 100.000 ευρώ σε κάθε γονέα – τα επιδικαζόμενα ποσά δεν παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας και δεν υπερβαίνουν τα ακραία όρια της διακριτικής ευχέρειας του δικαστηρίου της ουσίας.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου στρατιωτικής θητείας στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης σε δυο ή περισσότερους ομοειδείς ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Άρνηση Ασφαλιστικού Οργανισμού για την έκδοση Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ποτέ δεν ήταν ευκολότερη η ανεύρεση Νόμων,Φ.Ε.Κ, Υ.Α, Π.Δ.,ΠΟΛ
Παρακολουθήστε την ολιγόλεπτη επίδειξη της Τ.Ν.Π. ο Σόλων
Ακόμα και εάν δεν γνωρίζουμε τον αριθμό του Νόμου ή του Φ.Ε.Κ κλ.π
Άμεση προσπέλαση με αναζήτηση με περιγραφικό τρόπο με λήμματα αναζήτησης

Αρκούν 4 λεπτά για να δείτε το Video – Επίδειξη.

Για την επίδειξη πατήστε εδώ

Ασφαλιστική Εκκαθάριση – Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων (άρθρ. 239 παρ.4, 5 Ν.4364/2016) – Δεκτή η αγωγή της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ευθεία αξίωση εκ του νόμου εργαζόμενου και με άκυρη σύμβαση εργασίας για επιδόματα (δώρα) εορτών – αποδοχές και επιδόματα άδειας και προσαύξηση 75% (εργασία τις αργίες) 

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Υπέρβαση ορίων βραχείας ασθένειας λόγω αναρρωτικής άδειας – Δεν θεωρείται αδικαιολόγητη και δεν απομειώνει την κανονική άδεια

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΜΕΘΗ ΟΔΗΓΟΥ – ΠΕΖΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Κυριακή Μαντενιώτου – Λυρατζοπούλου Λέκτορας Εμπορικού Δικαίου Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ)- Πρόωρη κατά πέντε (5) έτη πλήρης συνταξιοδότηση Εφαρμοστέες Διατάξεις

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Διακοπή Παραγραφής (AK 263)-Επαναφορά αγωγής εντός 6μηνου από την απόρριψη της προγενέστερης ως αόριστης-Υποκατάσταση Γερμανικού Ιδρύματος Συντάξεως

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Απονομή Σύνταξης Γήρατος επί Διαδοχικής Ασφάλισης (Ν. 3232/2004) – Αναίρεση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Συνέχιση της Δίκης από τον ΕΦΚΑ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Δεκτά πλέον στην Ελλάδα τα Αλβανικά διπλώματα οδήγησης

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Κακή Σύνθεση Δικαστηρίου – Αναίρεση κατά απόφασης Πρωτοδικείου που εκδίκασε Έφεση κατά απόφασης Ειρηνοδικείου

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Έκδοση Διαταγής Πληρωμής κατά ανύπαρκτου φυσικού προσώπου δεν δημιουργείται Εκκρεμοδικία Ανύπαρκτη (ανυπόστατη) η εκδοθείσα απόφαση κατά ανυπάρκτου προσώπου 

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και η Αρχή της Εύνοιας Υπέρ των Μισθωτών – Αποδοχές και Επίδομα Αδείας των Εργαζομένων 

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Εκτροπή Οχήματος – Μέθη και Χρήση Ναρκωτικών – Κοκαΐνης από τον Συνοδηγό

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ευθύνη της αναδόχου παραχωρησιούχου Εταιρίας Κατασκευής Εθνικής Οδού (ΠΑΘΕ) για 5ωρο εγκλωβισμό επιβατών λόγω χιονοπτώσεων

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Έκταση Δέσμευσης της Ανωνύμου Εταιρείας από τις εκτός εταιρικού πράξεις του ΔΣ αυτής – Ενοχή από Έγγραφη Σύμβαση Αφηρημένης Υπόσχεσης ή Αναγνώρισης Χρέους (ΑΚ 873) – Ορισμένο Αγωγής

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ισχυρισμοί σε Απολογητικό Υπόμνημα στον Πταισματοδίκη συνιστούν συκοφαντική δυσφήμιση – Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρ. 560 αρ.1 ΚΠολΔ – εσφαλμένη ερμηνεία – εφαρμογή αρθρ. 362, 363 ΠΚ ΝΕΟ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί – Ανάληψη από τον εν διαστάσει σύζυγο του συνόλου του χρηματικού ποσού.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Κτήση κυριότητας αποσυρθέντων χρημάτων από καταθέτη κοινού λογαριασμού

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) 150.000 ευρώ, πλέον 100.000 ευρώ για Ηθική Βλάβη

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Παραγραφή εν Επιδικία – Διακοπή παραγραφής – υπό το παλαιότερο νομοθετικό καθεστώς και υπό τις διατάξεις του ν. 4139/2013

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Για να πάρετε τον κωδικό σας και να παρακολουθήσετε κάντε εγγραφή πατώντας εδώ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας – Νομική Σχολή σας προσκαλεί σε Ημέρες Γνωριμίας στην Ελλάδα Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2019.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Αίτηση Αναστολής Απόφασης Διοικ.Πρωτοδικείου – Αναδρομικότητα νεότερου ευμενέστερου νόμου Ν.4446/2016 για καταβολή 20% επί του οφειλόμενου φόρου, δασμού ή τέλους.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Απαγορεύεται η διατύπωση και χρήση γενικού όρου σε συμβάσεις ασφαλίσεως νοσοκομειακής περίθαλψης που επιτρέπει στην ασφαλιστική εταιρεία να προβαίνει

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΣΤΟΠ Προϋπάρχον αλλά αφαιρεθέν κατά τον χρόνο του ατυχήματος – Προτεραιότητα του εκ Δεξιών – Προϋποθέσεις

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ  ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αποθετική Ζημία – Περιλαμβάνει και τις εργατικές – εργοδοτικές εισφορές του Παθόντος.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Αυτές είναι οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Έλλειψη δόλου και υπαιτιότητας ως στοιχείο υπαγωγής των πιστούχων στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/10 – Στοιχεία ορισμένου της αγωγής

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Περίπτωση έκτακτης Χρησικτησίας – Δικαιούχοι εγγραφής πριν και μετά το Κτηματολόγιο – Θάνατος Κληρονομουμένου – Κτηματολογική Εγγραφή – Διόρθωση ως προς το Εμβαδόν του Ακινήτου 

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ 385.000 ευρώ επιμεριζόμενη στους συγγενείς – Σπληνεκτομή – Αποζημίωση εξ ΑΚ 931 50.000 ευρώ πλέον Ηθικής Βλάβης 50.000 ευρώ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

6ο Πανελλήνιο Νομικό Συνέδριο – Διημερίδα 20-21 Σεπτεμβρίου 2019 -Το Τροχαίο Ατύχημα Αστική και Ποινική Ευθύνη των εμπλεκόμενων μερών

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Μονομερής Βλαπτική Μεταβολή των όρων Εργασίας – Τοποθέτηση Εργοδηγού σε θέση Εργατοτεχνίτη

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Συμβάσεις Εξαρτημένης Εργασίας – Επιδόματα Αδείας – Δώρα Εορτών – Δώρα Εορτών – Κατάταξη Εναγόντων σε Υπηρεσία Δήμου

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΟΧΗ:ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΑΜΕ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Σχεδιασμός-Κατασκευή ιστοχώρου: ALPHA