Newsletter της Τ.Ν.Π. ο ΣΟΛΩΝ

ΜΕΘΗ ΟΔΗΓΟΥ – ΠΕΖΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Κυριακή Μαντενιώτου – Λυρατζοπούλου Λέκτορας Εμπορικού Δικαίου Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ)- Πρόωρη κατά πέντε (5) έτη πλήρης συνταξιοδότηση Εφαρμοστέες Διατάξεις

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Διακοπή Παραγραφής (AK 263)-Επαναφορά αγωγής εντός 6μηνου από την απόρριψη της προγενέστερης ως αόριστης-Υποκατάσταση Γερμανικού Ιδρύματος Συντάξεως

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Απονομή Σύνταξης Γήρατος επί Διαδοχικής Ασφάλισης (Ν. 3232/2004) – Αναίρεση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Συνέχιση της Δίκης από τον ΕΦΚΑ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Δεκτά πλέον στην Ελλάδα τα Αλβανικά διπλώματα οδήγησης

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Κακή Σύνθεση Δικαστηρίου – Αναίρεση κατά απόφασης Πρωτοδικείου που εκδίκασε Έφεση κατά απόφασης Ειρηνοδικείου

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Έκδοση Διαταγής Πληρωμής κατά ανύπαρκτου φυσικού προσώπου δεν δημιουργείται Εκκρεμοδικία Ανύπαρκτη (ανυπόστατη) η εκδοθείσα απόφαση κατά ανυπάρκτου προσώπου 

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και η Αρχή της Εύνοιας Υπέρ των Μισθωτών – Αποδοχές και Επίδομα Αδείας των Εργαζομένων 

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Εκτροπή Οχήματος – Μέθη και Χρήση Ναρκωτικών – Κοκαΐνης από τον Συνοδηγό

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ευθύνη της αναδόχου παραχωρησιούχου Εταιρίας Κατασκευής Εθνικής Οδού (ΠΑΘΕ) για 5ωρο εγκλωβισμό επιβατών λόγω χιονοπτώσεων

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Έκταση Δέσμευσης της Ανωνύμου Εταιρείας από τις εκτός εταιρικού πράξεις του ΔΣ αυτής – Ενοχή από Έγγραφη Σύμβαση Αφηρημένης Υπόσχεσης ή Αναγνώρισης Χρέους (ΑΚ 873) – Ορισμένο Αγωγής

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ισχυρισμοί σε Απολογητικό Υπόμνημα στον Πταισματοδίκη συνιστούν συκοφαντική δυσφήμιση – Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρ. 560 αρ.1 ΚΠολΔ – εσφαλμένη ερμηνεία – εφαρμογή αρθρ. 362, 363 ΠΚ ΝΕΟ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί – Ανάληψη από τον εν διαστάσει σύζυγο του συνόλου του χρηματικού ποσού.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Κτήση κυριότητας αποσυρθέντων χρημάτων από καταθέτη κοινού λογαριασμού

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) 150.000 ευρώ, πλέον 100.000 ευρώ για Ηθική Βλάβη

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Παραγραφή εν Επιδικία – Διακοπή παραγραφής – υπό το παλαιότερο νομοθετικό καθεστώς και υπό τις διατάξεις του ν. 4139/2013

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Για να πάρετε τον κωδικό σας και να παρακολουθήσετε κάντε εγγραφή πατώντας εδώ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας – Νομική Σχολή σας προσκαλεί σε Ημέρες Γνωριμίας στην Ελλάδα Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2019.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Αίτηση Αναστολής Απόφασης Διοικ.Πρωτοδικείου – Αναδρομικότητα νεότερου ευμενέστερου νόμου Ν.4446/2016 για καταβολή 20% επί του οφειλόμενου φόρου, δασμού ή τέλους.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Απαγορεύεται η διατύπωση και χρήση γενικού όρου σε συμβάσεις ασφαλίσεως νοσοκομειακής περίθαλψης που επιτρέπει στην ασφαλιστική εταιρεία να προβαίνει

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΣΤΟΠ Προϋπάρχον αλλά αφαιρεθέν κατά τον χρόνο του ατυχήματος – Προτεραιότητα του εκ Δεξιών – Προϋποθέσεις

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ  ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αποθετική Ζημία – Περιλαμβάνει και τις εργατικές – εργοδοτικές εισφορές του Παθόντος.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Αυτές είναι οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Έλλειψη δόλου και υπαιτιότητας ως στοιχείο υπαγωγής των πιστούχων στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/10 – Στοιχεία ορισμένου της αγωγής

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Περίπτωση έκτακτης Χρησικτησίας – Δικαιούχοι εγγραφής πριν και μετά το Κτηματολόγιο – Θάνατος Κληρονομουμένου – Κτηματολογική Εγγραφή – Διόρθωση ως προς το Εμβαδόν του Ακινήτου 

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ 385.000 ευρώ επιμεριζόμενη στους συγγενείς – Σπληνεκτομή – Αποζημίωση εξ ΑΚ 931 50.000 ευρώ πλέον Ηθικής Βλάβης 50.000 ευρώ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

6ο Πανελλήνιο Νομικό Συνέδριο – Διημερίδα 20-21 Σεπτεμβρίου 2019 -Το Τροχαίο Ατύχημα Αστική και Ποινική Ευθύνη των εμπλεκόμενων μερών

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Μονομερής Βλαπτική Μεταβολή των όρων Εργασίας – Τοποθέτηση Εργοδηγού σε θέση Εργατοτεχνίτη

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Συμβάσεις Εξαρτημένης Εργασίας – Επιδόματα Αδείας – Δώρα Εορτών – Δώρα Εορτών – Κατάταξη Εναγόντων σε Υπηρεσία Δήμου

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΟΧΗ:ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΑΜΕ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Σχεδιασμός-Κατασκευή ιστοχώρου: ALPHA