ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ 2262027998

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ 2262027650

 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 22620 81177
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 22620 27691
ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 22620 23698
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 22620 25133
ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ 22620 81185
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 22620 27500

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

ΑΝΑΚΡΙΣΗ 22620 29090
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 2262027353
ΠΟΙΝΙΚΟ 22620 22653
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 22620 27850
ΠΟΛΙΤΙΚΟ 22620 21959
22620 24931